109 turunduse ja sotsiaalmeediaga seotud lühendit

Allolev kirjutis on pühendatud kõigile neile, kes istuvad mu koolitustel ja on liiga tagasihoidlikud, et küsida, mida ma jälle seal seina peal lühendanud olen :). Ära muretse, sa pole kindlasti ainus, kes on selle mure käes vaevelnud!

Seega, et mu niigi segane jutt oleks edaspidi veidikenegi mõistetavam, kogusin kokku ühe suure portsu erinevaid turunduses ja sotsiaalmeedias kasutusel olevaid akronüüme.

Head lugemist!

(PS. Kui midagi olulist jäi välja, anna julgelt märku, lisan hea meelega juurde!)

Sotsiaalmeedia keskkonnapõhised lühendid:

1.           FB – Facebook

2.           IG – Instagram

3.           LI – LinkedIn

4.           TW – Twitter

5.           YT – YouTube

6.           WP – WordPress

7.           GMB – Google My Business

8.           Y! – Yahoo!

(Sotsiaalmeedia) turundusega seotud akronüümid / lühendid

9.           AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)

Juba aastaid kasutusel olnud turunduse mudel mida saab edukalt ka sotsiaalmeediasse üle kanda:

Attention / tähelepanu – teadlikkuse kasvatamine

Interest / huvi – enda lehega liituma julgustamine

Desire / soov – läbi regulaarse suhtluse ja sisuloome

Action / tegevus – relevantse ja asjakohase sisu loomine ja õigete üleskutsete (CTA) tegemine.

10.       AOV (Average Order Value)

Tellimuse keskmine väärtus.

11.       API ( Application Programming Interface)

Rakendusliides, mille vahendusel rakendusprogramm suhtleb operatsioonisüsteemi ning teiste teenustega.

Maakeeli – kasutad Google Mapsi, et vaadata, kuidas jõuda Annelinnast Tartu Kaubamajani. Kui sul on telefoni installitud Uberi äpp pakub ta üheks liikumise viisiks ka Uberit, sest Google Maps ja Uber on võimelised üksteisega „suhtlema“, sest Uberil on avatud API ja Google saab seeläbi oma teenuses selle andmeid kasutada.

12.       A/B Test

Kahe sarnase alternatiivi kõrvutamine, et välja selgitada, kumb tooks parema tulemuse. Nt testid, kas kodulehel toimib paremini punane või roheline nupp.

13.       BANT (Budget, Authority, Need, Timeline)

4 kriteeriumi, et hinnata ostja võimekust, mis loodi algselt IBM poolt.

B = Budget / eelarve: Kas ostjal on ostuks rahalisi võimalusi?

A = Authority / volituse: Kas ostjal on volitused ostuotsuse tegemiseks?

N = Need / vajadus: Kas ostjal on sinu müüdavat vaja?

T = Timeline / ajakava: Määrab elluviimise ajakava.

14.       Bcc (Blind carbon copy)

Pimekoopia – e-kirja saajad, keda teised saajad ei näe.

15.       Bottom of the funnel (BoFu)

See on ostu viimane etapp, kus ostja on valmis ostu sooritama. See on ostuprotsessi kõige olulisem etapp. Seega võivad nad selles etapis teha selliseid toiminguid nagu demo taotlemine või müügiesindajalt parima hinna küsimine. (Vaata ka ToFu ja MiFu).

16.       BR (Bounce Rate)

“Tagasilöögi määr” ehk inglise keeles “Bounce Rate” (lühend BR) on turunduse termin, mis viitab veebilehe külastajate protsendile, kes lahkuvad veebilehelt pärast ainult ühe lehe vaatamist. See tähendab, et kasutaja jõuab veebilehele ja lahkub sealt kohe, ilma et ta oleks teinud mingit tegevust, nagu näiteks teisele lehele liikumine, klikkimine jne. (Kuid arvestama peab ka Google omapära, mis ei tunne ära seda, kui viibid koduka ühel lehel kaua aega, kuid lahkud sealt ilma mujale klikkimast).

BR on oluline mõõdik, mis aitab hinnata veebilehe külastajate huvipakkuvust. Kõrge BR võib näidata, et veebileht ei vasta kasutajate ootustele või vajadustele ning et veebileht võib olla keeruline kasutada. Samuti võib kõrge BR tähendada, et veebileht on ebahuvitav või ebaoluline, mistõttu külastajad ei jää sellele pikemaks ajaks.

BR vähendamiseks on oluline pakkuda kasutajatele huvitavat, asjakohast ja kergesti kasutatavat sisu ning tagada veebilehe kiire laadimiskiirus. Samuti tuleks jälgida veebilehe navigeerimist ja kujundust, et muuta see võimalikult kasutajasõbralikuks. Vähemalt mõõdukas BR on tavaliselt normaalne, kuid kõrge BR võib viidata veebilehega seotud probleemidele, mida tuleks lahendada.

17.       B2B (Business to Business)

B2B – ettevõtete vaheline turundus.

“B2B” ehk inglise keeles “Business to Business” (eesti keeles “ettevõttest ettevõttesse”) on turunduse ja müügi valdkonnas kasutatav termin, mis viitab ettevõtte suhtlusele teiste ettevõtetega. B2B müügi ja turunduse puhul müüb üks ettevõte tooteid või teenuseid teisele ettevõttele, mitte lõpptarbijale.

B2B turundus ja müük erinevad oluliselt B2C (Business to Consumer) turundusest ja müügist, kus ettevõtted müüvad tooteid või teenuseid otse tarbijatele. B2B turunduses ja müügis keskendutakse sageli suurematele tehingutele, pikematele müügitsüklitele ja keerukamatele müügiprotsessidele. B2B müüjad peavad tavaliselt pakkuma spetsialiseeritud ja kohandatud lahendusi vastavalt oma klientide vajadustele.

B2B müügi ja turunduse põhieesmärk on luua tugevaid suhteid teiste ettevõtetega, pakkudes kvaliteetseid tooteid ja teenuseid ning lahendades nende probleeme. Edukas B2B müük ja turundus võib aidata ettevõttel saada stabiilset tulu ja kasvatada oma klientide baasi.

18.       B2C (Business to Consumer)

“B2C” ehk inglise keeles “Business to Consumer” (eesti keeles “ettevõttest tarbijale”) on turunduse ja müügi valdkonnas kasutatav termin, mis viitab ettevõtte suhtlusele tarbijate või lõppkasutajatega. B2C müügi ja turunduse puhul müüb ettevõte oma tooteid või teenuseid otse tarbijatele.

B2C turundus ja müük erinevad oluliselt B2B (Business to Business) turundusest ja müügist, kus ettevõtted müüvad tooteid või teenuseid teistele ettevõtetele. B2C turunduses ja müügis keskendutakse tavaliselt suurele hulgale tarbijatele, lühematele müügitsüklitele ja lihtsamatele müügiprotsessidele. B2C müüjad peavad tavaliselt pakkuma laia valikut tooteid, mis rahuldavad tarbijate erinevaid vajadusi.

B2C müügi ja turunduse eesmärk on luua tugevaid suhteid tarbijatega, pakkudes kvaliteetseid tooteid ja teenuseid ning lahendades nende probleeme. Edukas B2C müük ja turundus võib aidata ettevõttel saada suuremat klientide baasi ja kasvatada oma tulu.

19.       CAC (Customer Acquisition Cost)

Keskmine kulu ühe kliendi hankimiseks. “CAC” ehk inglise keeles “Customer Acquisition Cost” (eesti keeles “kliendi hankimise maksumus”) on turunduse ja müügi valdkonnas kasutatav mõõdik, mis näitab summat, mida ettevõte kulutab uue kliendi võitmiseks. See hõlmab kõiki kulusid, mis on seotud uue kliendi leidmise, meelitamise ja müügiga.

CAC on oluline mõõdik, kuna see aitab ettevõttel hinnata oma turundustegevuse tõhusust ning võrrelda kulusid kliendi eluea jooksul teenitava tulu (CLTV) või muude mõõdikutega. Kõrge CAC võib näidata, et ettevõte kulutab liiga palju uue kliendi meelitamiseks võrreldes kliendiga teenitud tuluga, mis võib tähendada probleeme ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkusega.

CAC arvutamiseks tuleb jagada kliendi omandamisega seotud kogukulud (nt turundus- ja müügikulud) uute klientide arvuga teatud ajavahemiku jooksul. Näiteks, kui ettevõte kulutas kuus turundusele ja müügile 5000 eurot ning sai selle ajaga 50 uut klienti, siis on CAC 100 eurot.

20.       CAN-SPAM (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing)

Müügikirjade ja –sõnumite sisu reguleeriv seadus. See seadus on põhjus, miks iga e-maili all peab olema listist lahkumise võimalus.

“CAN-SPAM” ehk inglise keeles “Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing” (eesti keeles “kontrollimine ei soovitud pornograafia ja turunduse ründe eest”) on Ameerika Ühendriikide föderaalseadus, mis kehtestab eeskirjad e-posti turunduse ja reklaami saatmise kohta. Seaduse eesmärk on piirata rämpsposti ja spämmi ning kaitsta tarbijaid soovimatu e-posti reklaami eest.

CAN-SPAM seadus kehtestab mitmeid nõudeid, mida peavad järgima kõik e-posti turunduse ja reklaami saatjad, sealhulgas ärilistel eesmärkidel saadetud e-kirjade selge ja täpne pealkiri, vähemalt üks lihtsasti kasutatav viis e-kirjade saatjaga ühenduse võtmiseks ja võimalus e-kirjade saamisest loobuda. Seadus nõuab ka, et e-posti turundussõnumites oleks selgelt märgitud, et tegemist on reklaamiga, ning et saatja füüsiline aadress oleks lisatud e-kirja sisusse või jalusesse.

can_spam_vältimine
can-spam vältimine

21.       CC (Carbon Copy)

“CC” ehk inglise keeles “Carbon Copy” (eesti keeles “süsinikkoopia”) on e-posti sõnumite saatmise funktsioon, mis võimaldab sõnumi saajatele saata koopiaid sõnumist ilma, et peaksite vastuvõtjatele sellest eraldi teatama. CC kasutamise eesmärk võib olla jagada teavet või muuta teised osapooled sõnumi teemast teadlikuks.

CC kasutamisel on võimalik sisestada sõnumi kõrval ka teatud inimesi, kellele soovite saata sõnumi koopia. Kui sõnum on saadetud, saavad kõik lisatud saajad näha, kes veel sõnumi saamiseks lisati.

CC võib olla kasulik töökohal, kus on vaja jagada teavet või saata koopiaid sõnumitest inimestele, kes ei pruugi olla otseselt seotud sõnumi sisuga, kuid võivad olla huvitatud teabest. Samuti võib see aidata säilitada ülevaadet sõnumite saatmisest ja vastuvõtmisest ning tagada, et kõik vajalikud osapooled on informeeritud.

22.       CMGR (Community Manager)

“CMGR” ehk inglise keeles “Community Manager” (eesti keeles “kogukonna haldur”) on isik või meeskond, kes vastutab sotsiaalmeedia kogukonna haldamise ja juhtimise eest. CMGR-i ülesandeks on luua, hoida ja suhelda sotsiaalmeediakogukonnaga, et edendada brändi tuntust ja lojaalsust.

CMGR-i tööülesannete hulka kuuluvad sageli kogukonnaga suhtlemine, sisu loomine ja jagamine, kampaaniate ja võistluste korraldamine, küsimuste ja kaebuste lahendamine, positiivsete suhete loomine ja säilitamine kogukonnaga ning brändi maine jälgimine.

CMGR võib olla erinevates töövaldkondades, nagu näiteks turundus, PR, klienditeenindus või sotsiaalmeedia. Selle töö eesmärk on tõsta brändi teadlikkust, hoida klientidega pidevat suhtlust ja tagada positiivne brändi maine.

Ostupersoona
Ostupersoona

23.       CMS (Content Management System)

Sisuhaldustarkvara. Vikipeedia: komplekt grupitöö tarkvara, mis võimaldab ühest keskusest hallata erinevaid infovooge, nt uudised, sündmustekalender, kirjavahetusdokumendid ja üldine arutelu mingil teemal, hoides alal ka seosed erinevate objektide ja tegevuste vahel. 21. sajandi alguses peamiselt lahendatuna veebiserveritel ja kasutatav veebibrauseritega.

Ehk siis lihtsustatult nt koduleht (WordPress, Joomla, Drupal jt).

24.       Contextual Marketing

See turundustermin viitab strateegiate ja taktikate rühmale, mida ettevõtted kasutavad konkreetsetele klientidele sihitud reklaamide loomiseks, kasutades andmeid. See keskendub kogu kasutaja käitumise kontekstile ja ostumustritele. Selle kaudu saavad turundajad tõsta oma konversioonimäärasid, sihtides õigel ajal õiget vaatajaskonda.

25.       Conversational Marketing

See turundusvorm viitab tarbijatega turunduse kommunikatiivsele aspektile. See hõlmab vestlusi, mida peetakse reaalajas vestluste, vestlusrobotite, häälassistentide ja isikliku suhtluse kaudu.

AI-põhised vestlusrobotid väärivad siin eraldi äramärkimist, sest need on viimastel aastatel aidanud ettevõtetel potentsiaali otsimise, konversiooni ja klienditeeninduse edu arendada.

Turundajad saavad kohtuda klientidega nende teekonna igas etapis ja mõjutada (kui mitte juhtida) vestlust õigel ajal edastatava asjakohase teabega.

26.       CPC, PPC (Cost Per Click, Pay Per Click)

Tihti kasutatakse ühe mõistena ja tähenduses, et mis maksab ühe kliki hind. Kui juuksekarva aga lõhki hakata ajama siis tegelikult on neil vahe sees. Üldistatuna öeldes CPC peegeldab seda reaalset summat, mida sa iga kliki eest maksad oma PPC turunduskampaanias.

27.       CPA (Cost Per Action)

Keskmine summa, mis tuleb maksta reklaami konversiooni eest. Näiteks kui saad reklaamilt kaks konversiooni, ühe hinnaga 5 eurot ja teise hinnaga 10 eurot, siis on nende konversioonide keskmine CPA 7,5 eurot.

28.       CPL (Cost Per Lead)

Tasutakse teenusepakkujale, kui klient avaldab mingeid olulisi andmeid. Nt annab e-maili, krediitkaarti andmed, teeb hinnapäringu vms. Sedasi saadud kliendid on väga kvaliteetsed.

29.       CPM (Cost Per Mille/Thousand)

CPM (Cost Per Mille/Thousand) eesti keeles on “kulu tuhande kuvamise kohta” või lihtsamalt “tuhande kuvamise hind”. See on reklaamimudel, kus reklaami hind arvutatakse tuhande vaatamise või kuvamise põhjal. See tähendab, et reklaamikampaania maksumus sõltub sellest, kui palju inimesi näeb või kuvab reklaami, mitte sellest, kui palju inimesi klõpsab või sellele reageerib. CPM on sageli kasutatav reklaamimudel veebireklaamis, eriti bännerreklaamides.

30.       CPO (Cost Per Order)

CPO ehk kulupõhine tellimuse hind (Cost Per Order) on turundusmõõdik, mis mõõdab reklaami- või turunduskampaania efektiivsust, arvestades kulutusi, mis on vajalikud ühe tellimuse või müügi tegemiseks. See on eriti oluline e-kaubanduse ettevõtetele, kes soovivad hinnata reklaami- või turunduskampaaniate efektiivsust ja kulusid. Kui ettevõte näiteks kulutab reklaamikampaania käigus 500 eurot ja selle käigus tehti 10 tellimust, siis on CPO 50 eurot. CPO-d kasutatakse tihti koos teiste turundusmõõdikutega, näiteks CPA (Cost Per Acquisition) või ROAS (Return on Ad Spend), et hinnata erinevaid aspekte ettevõtte turunduskampaaniate tulemuslikkusest.

31.       CPS (Cost Per Sale)

“CPS” ehk “kulu müügi kohta” või “kulu müügi protsendi kohta” võib eesti keeles tõlkida kui “müügikulu”.

32.       CR (Conversion Rate)

CR (Conversion Rate) eesti keeles tähendab “konversioonimäär”. See on protsentuaalne suhe veebilehe külastuste ja soovitud tegevuste, näiteks ostude, registreerimiste, allalaadimiste või muude eesmärkide vahel. Konversioonimäär arvutatakse jagades soovitud tegevuste arvu veebilehe külastuste arvuga ning see aitab mõista, kui efektiivne on veebilehe disain ja turundustegevused ning kui hästi need külastajatele meeldivad. Kõrgem konversioonimäär tähendab, et suurem osa külastajatest teeb soovitud tegevuse ning see aitab kaasa ettevõtte eesmärkide saavutamisele.

Nt kui külastaja käis su lehel 3 korda ja tegi selle aja jooksul 2 ostu siis on su CR 66%. (2 jagatud 3-ga).

33.       CRO (Conversion Rate Optimization)

CRO (Conversion Rate Optimization) või teisaldusmäära optimeerimine on protsess, mille käigus analüüsitakse ja optimeeritakse veebisaidi või mobiilirakenduse elemente, et suurendada soovitud toimingute (nt ostude, registreerimiste, allalaadimiste jne) protsenti. See hõlmab testimist, analüüsimist ja pidevat täiustamist, et parandada kasutajate kogemust ja suurendada konversioonimäärasid. CRO eesmärk on muuta veebisait või rakendus efektiivsemaks, et saavutada rohkem eesmärgiks seadnud tegevusi ilma täiendavate kulutuste ja liikluse suurendamiseta.

34.       CTA (Call To Action)

CTA – minu lemmik! 🙂 CTA tähistab “kutse tegevusele” ja eesti keeles võiks seda nimetada “kutseks tegutsema”. See on turundusväljend, mis viitab konkreetsele juhistele või tegevustele asuvale nupule, mis julgustab külastajat sooritama soovitud tegevust, nagu ostu sooritamine, kontaktivormi täitmine või uudiskirjaga liitumine. See võib olla nii sõnaline, visuaalne kui tekstiline. Eesmärk on kliendile selgeks teha, mida ta järgmisena tegema peab (ostma, broneerima, edasi vaatama, lugema, osalema jne).

35.       CTR (Click-Through Rate)

CTR (Click-Through Rate) on mõõdik, mis näitab, kui suur osa reklaamikuvatistuste vaatajatest tegelikult klikib reklaamil olevale lingile ja suunatakse seeläbi vastavale veebilehele või sisule. CTR arvutatakse jagades klikkide arvu reklaami näitamiste ehk kuvamiste arvuga ja väljendatakse protsentides.

Eesti keeles võiks CTR-i tõlkida kui “klikkimise läbilaske määr”.

Klikkide arv jagatakse reklaami esitamiste arvuga: klikid ÷ näitamised = CTR. Näiteks kui reklaamil klikiti 5 korda ja seda näidati 100 korda, on CTR 5%.

36.       CX (Customer Experience)

CX ehk kliendikogemus (inglise keeles Customer Experience) on kliendi tajutavate muljete kogum, mis tekib kõigi tema kokkupuudete käigus brändi, toote või teenusega. Kliendikogemuse hulka kuulub kõik alates toote või teenuse esimesest kokkupuutest kuni kasutamise ja järelteeninduseni välja. Hea kliendikogemus on oluline, sest see aitab kliendil otsustada, kas ta soovib toodet või teenust uuesti kasutada ning kas soovitada seda teistele.

37.       DNS (Domain Name Server)

DNS (domeeni nime server) on internetisüsteemi osa, mis teisendab domeeninimesid IP-aadressideks, mida kasutatakse võrgus liikumiseks. DNS on tavaliselt hiiglaslik võrk koos mitmete erinevate serveritega, mis vastutavad domeeninimede üles leidmise ja vastavate IP-aadresside leidmise eest. Domeeninimede süsteemi loodi, et muuta interneti aadresside kasutamine inimestele lihtsamaks, kuna inimesed saavad meelde jätta domeeninimesid, kuid mitte IP-aadresse.

38.       Earned Media

Earned Media ehk teenitud meedia on turunduses ja avalike suhete valdkonnas kasutatav termin, mis viitab teabele, reklaamile ja teistele brändiga seotud materjalidele, mida levitatakse ja jagatakse tasuta meediakanalite poolt, mitte brändi enda poolt ostetud reklaamipinna kaudu.

Ehk teisisõnu, teenitud meedia on see, kui bränd või toode kuvatakse meedias loomulikul viisil, näiteks ajakirjanikud kirjutavad sellest või sotsiaalmeedia kasutajad jagavad seda vabatahtlikult, mitte brändi enda poolt reklaamipinna ostmise kaudu.

Teenitud meedia on väärtuslik, sest see on usaldusväärsem kui makstud reklaamid ning aitab kaasa brändi tuntuse kasvule ja positiivse maine loomisele. Teenitud meedia saamine nõuab aga tavaliselt aega ja vaeva, et luua väärtuslikku sisu, mis meelitaks ajakirjanike ja sotsiaalmeedia kasutajate tähelepanu.

39.       EPC (Earnings Per Click)

100 kliki eest saadav tulu affiliate reklaami puhul.

40.       EPM (Earnings Per Thousand)

Iga 1000 näitamise eest saadav tulu affiliate reklaami puhul.

41.       ESP (Email Service Provider)

ESP ehk meiliteenuse pakkuja (Email Service Provider) on ettevõte, mis pakub oma platvormi kasutajatele võimalust kasvatada oma meililisti ning saata selle listi liikmetele tehingulisi e-kirju ning kohandatud uudiskirju ja turundusmeile. Loe siit ka rohkemaid meiliturunduse termineid!

42.       FAQ (Frequently Asked Questions)

Sageli küsitud küsimused (inglise keeles Frequently Asked Questions või lühendina FAQ) on kogumik vastuseid korduvatele küsimustele. Eesti keeles kasutatakse selleks lühendit KKK (Korduma Kippuvad Küsimused).

43.       FTP (File Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol) ehk failide edastusprotokoll on protokoll, mida kasutatakse failide edastamiseks arvutivõrkudes. Selle abil saab faile ühelt arvutilt teisele üle kanda. Failide edastamiseks kasutatakse tavaliselt spetsiaalset FTP-klientprogrammi, mis võimaldab kasutajal ühendada FTP-serveriga ja faile üles laadida või alla laadida.

44.       GA (Google Analytics)

Tasuta Google tööriist analüütika jälgimiseks. Rohkelt võimalusi kodulehe ja turunduskanalite mõistmiseks ja analüüsimiseks.

45.       GDN (Google Display Network)

Google Display Network (GDN) on Google Adsi teenus, mis võimaldab reklaamijatel oma reklaame kuvada suurel hulgal veebilehtedel ja mobiilirakendustes, mis on partnerid Google’iga. Google Display Network (GDN) võimaldab reklaamide kuvamist mitmesugustel reklaamivormingutel, sealhulgas piltidel, videotel ja tekstil ning neid saab suunata erinevatele sihtgruppidele, kasutades mitmesuguseid sihtimisvõimalusi, sealhulgas asukoha, huvide ja demograafiliste andmete põhjal. “Google’i kuvavõrgustik” on eestikeelne tõlge, mis tähistab sama teenust. Google’i reklaamvõrgustiku kuuluvad veebilehed (YouTube, Gmail ja mitmeid miljoneid teisi lehti), kus kuvatakse Google Ads reklaame.

46.       HTML (Hypertext Markup Language)

HTML (Hypertekstimärgistuskeel) on arvutikeel, mida kasutatakse veebilehtede loomiseks. Selle keele abil saab kirjutada koodi, mis kirjeldab, kuidas veebileht peaks välja nägema ja millised elemendid seal peaksid olema, nagu näiteks tekst, pildid, lingid ja tabelid. HTML koodi abil saab lisada ka interaktiivseid elemente, nagu näiteks vorme ja nuppe, ning määrata kindlaks nende funktsioonid. Veebilehe loomiseks kasutatakse HTML-i koos teiste keelte, nagu CSS ja JavaScript, mis aitavad stiili ja funktsionaalsuse lisamisel.

47.       IBL (Inbound Link)

Inbound Link ehk “sisenev link” on hyperlink (link) teiselt veebilehelt, mis suunab kasutaja sinu veebilehele. See on oluline mõiste SEO maailmas, kuna Google ja teised otsingumootorid kasutavad sisenevaid linke sinu veebilehe kvaliteedi ja autoriteedi hindamisel ning mõjutavad otsingumootori tulemuste lehel (SERP) nähtavust.

Otsingumootorid tajuvad sisenevaid linke hääletusena sinu veebilehe kasuks – mida rohkem kvaliteetseid ja autoriteetseid veebilehti sinu lehele viitavad, seda suurem on tõenäosus, et sinu veebileht saab paremaid positsioone otsingumootori tulemuste lehel.

Kuid oluline on märkida, et mitte kõik sisenevad lingid pole võrdsed – otsingumootorid hindavad ka viitava lehe autoriteeti, kvaliteeti ja teemaga seotust. Näiteks kui sinu veebileht on seotud tervisliku eluviisiga ning suur ja autoriteetne terviseleht viitab sinu lehele, siis see annab sinu veebilehele suurema kaalu kui väike ja tundmatu autoreiteet.

Seega on sisenevad lingid oluline SEO strateegia osa ja nende kogus ja kvaliteet mõjutavad otsingumootorite poolt sinu veebilehele antavat hinnangut.

48.       IO (Insertion Order)

Insertion Order on ingliskeelne termin, mis tähistab reklaamikorralduse dokumenti, milles on kokku lepitud, milliseid reklaame millal ja millistel reklaamipindadel kuvatakse ning millised on selle eest maksmise tingimused. Dokumendi allkirjastavad tavaliselt reklaami ostja ja müüja.

Eesti keeles võiks IO-d tõlkida kui “sissekanne tellimusena”. Selline dokument on oluline, kuna selles lepitakse kokku kõik reklaami kuvamisega seotud üksikasjad, sh reklaamipinnad, kuvamise ajakava, maksumus, tingimused jms. See aitab tagada, et reklaamikampaania kulgeb sujuvalt ja vastavalt kokkulepitud tingimustele ning et kõik osapooled saavad aru oma vastutusest ja ootustest.

Kasutatakse sagedamini TV ja printreklaami korral. Tavaliselt sisaldab eetrisoleku aega, reklaami kuvamise kordi jms.

49.       IP Address (Internet Protocol Address)

IP-aadress (Internetiprotokolli aadress) on numbriline identifikaator, mis on määratud igale arvutivõrgus olevale seadmele, et see saaks suhelda teiste seadmetega internetis. IP-aadress võimaldab teistel seadmetel teada saada, kust päringud või vastused pärit on ning kuhu need saata. IP-aadress koosneb neljast numbrist, mis on eraldatud punktidega, näiteks 192.168.0.1. Iga numbriline osa võib olla vahemikus 0 kuni 255.

50.       ISP (Internet service provider)

ISP ehk internetiteenuse pakkuja on ettevõte või organisatsioon, mis pakub internetiühendust ja sellega seotud teenuseid, nagu näiteks e-posti ja veebimajutust. ISP-d võivad pakkuda erinevaid internetiühenduse tüüpe, nagu näiteks DSL, kaabelmodem või optiline ühendus. ISP-d võivad olla riiklikud, piirkondlikud või rahvusvahelised ettevõtted ning nende teenused ja hinnad võivad varieeruda sõltuvalt piirkonnast ja pakutavatest teenustest.

51.       Keyword Research

Keyword research ehk võtmesõna uuring tähendab protsessi, kus otsitakse ja analüüsitakse erinevaid otsingupäringuid, mida kasutajad teevad otsingumootorites, nagu näiteks Google, et leida õigeid ja asjakohaseid võtmesõnu, mida oma veebilehel kasutada. Eesmärk on leida selliseid sõnu, mis aitavad parandada veebilehe nähtavust otsingumootorites ja suurendada liiklust sellele. Võtmesõna uuring hõlmab erinevaid meetodeid ja tööriistu, nagu näiteks otsingumootori auto-soovitused, võtmesõna planeerija tööriistad, konkurentide analüüs jne. Kui õiged võtmesõnad on välja valitud, siis neid kasutatakse veebilehe sisus, metaandmetes ja muudes asjakohastes kohtades, et aidata otsingumootoritel mõista veebilehe sisu ja seeläbi parandada selle järjestust otsingutulemustes.

52.       KPI (Key Performance Indicator)

KPI ehk peamised tulemusnäitajad (inglise keeles Key Performance Indicator) on mõõdikud, mis aitavad hinnata organisatsiooni, projekti või kampaania edu. KPI-sid kasutatakse sageli ettevõtte eesmärkide seadmiseks ja nende saavutamise jälgimiseks ning need aitavad mõista, kas tehtud töö on olnud tulemuslik ja kas eesmärgid on täidetud. Näiteks võib KPI olla müügitulu, klienditeeninduse kvaliteet või tööviljakus. KPI-de jälgimine võimaldab ettevõttel hinnata oma tulemuslikkust ja teha vajadusel muudatusi, et parandada oma tegevust ja tulemusi.

53.       LPO (Landing Page Optimization)

LPO ehk maandumislehe optimeerimine on protsess, mille käigus parandatakse veebilehe maandumislehte selleks, et suurendada konversioonimäärasid ja saavutada soovitud eesmärke, nagu müük, liidete kogumine või uudiskirjaga liitumine. LPO hõlmab erinevate elementide optimeerimist, sealhulgas kujundust, kopeerimist, ülesehitust, navigatsiooni ja väljakutseid (call-to-action), et luua kasutajale atraktiivne ja efektiivne maandumisleht.

54.       LTV (Lifetime Value)

LTV ehk eluaegne väärtus on turunduse mõõdik, mis kirjeldab kliendi väärtust ettevõttele tema ostude kogukestvuse jooksul. Selle mõõdiku arvutamisel võetakse arvesse klientide keskmist ostusummat, ostude arvu konkreetse perioodi jooksul ning seda, kui kaua klient keskmiselt ettevõttega suhtleb.

Eesti keeles võiks LTV mõõdiku tõlkida kui “kliendi eluaegne väärtus”.

Customer-Lifetime-Value
Customer-Lifetime-Value

55.       Middle of the funnel (MoFu)

See osa müügiprotsessist hõlmab potentsiaalsete klientide kaasamist, kes on juba brändiga kokku puutunud ning on juba näidanud huvi. Neid võib nimetada ka soojadeks liidriteks, kes vajavad veel täiendavat veenmist ja harimist enne lõpliku ostu sooritamist. See on etapp, kus müügivihje genereerimine on rohkem müügi- kui turundusmeeskonna töö. Siin on kliendid hõivatud toote/teenuse kohta väärtuslikuma teabe kogumisega. Seega on see ostja jaoks otsustamise etapp ja müüja jaoks veenev samm.

Ettevõtted saavad selles etapis kasutada ostjaga vestluslikku turundusstrateegiat, et teenida nende usaldust toote/teenuse suhtes. (Vaata ka BoFu ja ToFu)

56.       MoM (Month on Month)

Tegevuste tulemuste hindamine eelmise kuu tulemustega.

57.       MVT (Multivariate Testing)

MVT ehk mitme muutuja testimine on katsemeetod, mida kasutatakse veebisaitide disaini ja sisu optimeerimiseks. See hõlmab erinevate kombinatsioonide testimist, et näha, milline kombinatsioon toimib kõige paremini, ning selle alusel saab muuta veebilehte nii, et see vastaks paremini kasutajate vajadustele ja soovidele. MVT-d kasutatakse sageli koos A/B testimisega ja see on oluline osa veebilehe optimeerimisest ja turundamisest.

58.       OBL (Outbound Link)

OBL (Outbound Link) on veebilehe link, mis viib teisi veebilehti. OBL on lingi tüüp, mis viib teid ühelt veebisaidilt teisele. Näiteks, kui üks veebisait viitab artiklile teises veebisaidis, on see väljaminev link esimesest veebisaidist. OBL-i kasutatakse sageli SEO-s, et parandada oma veebisaidi autoriteeti ja usaldusväärsust, kuna see võib aidata parandada sinu saidi SEO-d ja suurendada liiklust.

59.       Paid Search

Paid Search või makstud otsing on online reklaamimise vorm, kus reklaamijad maksavad iga kord, kui keegi klikib nende reklaamile, mis ilmub otsingumootori tulemuste lehel. Makstud otsingureklaamid kuvatakse sageli otsingumootori tulemuste lehe ülaosas, allosas või külgedel, ja need võivad olla märgistatud “reklaam” või “sponsoreeritud”. Reklaamijad määravad konkreetseid märksõnu, mida kasutajad otsingusisestesse lahtritesse sisestavad, ja maksavad nende märksõnade eest, et nende reklaamid ilmuksid vastavate otsingutulemuste lehtedel. Paid Search on oluline online turunduse strateegia, kuna see võib suurendada veebisaidi külastatavust ja müüki, samuti tugevdada brändi tuntust.

60.       PM (Private Message)

Privaatsõnum. “Private message” tähendab veebipõhist sõnumit, mis saadetakse kasutajale otse, tavaliselt teiste kasutajate eest varjatult. Need sõnumid võivad olla osa sotsiaalmeedia või veebisaidi sisemisest suhtlusest, näiteks foorumid, vestlusruumid või privaatsed sõnumid. Sageli kasutatakse “PM” lühendit nende tüüpide sõnumite eristamiseks avalikest sõnumitest, mida näevad kõik kasutajad.

“PM” on mugav viis vestelda kellegagi konfidentsiaalselt, ilma et oleks vaja jagada oma suhtlust teistega. Paljud veebisaidid ja rakendused võimaldavad privaatsete sõnumite saatmist ning mõned platvormid on isegi spetsiaalselt selleks loodud, nagu näiteks sõnumside rakendused ja e-posti teenused.

61.       PV (Page Views)

PV ehk lehevaatamised on veebilehe külastuste arv, kusjuures iga lehevaatamine loetakse eraldi. Selleks, et lehevaatamine arvestataks, peab külastaja avama lehe ja veidi aega seal viibima. PV on üks veebianalüütika näitajaid, mis aitab mõõta veebilehe populaarsust ning tulemuste järgi saab teha otsuseid, kuidas lehte paremaks muuta.

62.       QS (Quality Score)

QS ehk kvaliteediskoor on termin, mida kasutatakse otsingumootorite turunduses, nagu Google Ads. Kvaliteediskoor on hinnanguline näitaja, kui hästi reklaami sisu vastab otsingupäringule ja kui kasulik on see kasutajale.

Kvaliteediskoori arvutamisel võetakse arvesse mitmeid tegureid, sealhulgas klikimäära, reklaami asjakohasust ja reklaami sihtlehe kvaliteeti. Kvaliteediskoor on oluline mõõdik, kuna mõjutab reklaami näitamise sagedust ja maksumust. Mida kõrgem on kvaliteediskoor, seda paremad on reklaami tulemused ja seda madalam on reklaami maksumus. QS-i võib seega pidada üheks olulisemaks teguriks, kui tegemist on Google Ads-i reklaamide jõudluse hindamisega.

63.       ROI (Return On Investment)

ROI tähistab inglise keeles “Return on Investment”, mida eesti keelde võib tõlkida kui “investeeringutasuvus”. ROI on finantstermin, mis näitab investeeringu kasumlikkust või tulu suhet investeeringu maksumusse. ROI arvutamiseks tuleb lahutada investeeringu tulust investeeringu maksumus ja jagada saadud tulemus investeeringu maksumusega ning korrutada 100-ga.

64.       RON (Run Of Network)

“RON” (Run Of Network) tähendab reklaamimist tavapärastes või kõigis võrgukanalites. See tähendab, et reklaam kuvatakse juhuslikult erinevatel veebisaitidel ja võrgukanalites, mitte kindlal leheküljel või kindla sihtgrupiga veebisaidil. “RON” võib olla kasulik reklaamikampaaniate puhul, kus eesmärk on suurendada bränditeadlikkust või jõuda suure arvu vaatajaskonnaga.

65.       ROS (Run Of Site)

ROS ehk “Run Of Site” tähendab, et reklaami näidatakse juhuslikult üle kogu veebilehe, mitte konkreetse sisu või asukohaga seotud reklaamipaigas. See erineb sihitud reklaamist, mis kuvatakse ainult kindlas asukohas veebilehel või kindla sihtrühma ja käitumise põhjal.

66.       RSS (Rich Site Summary / Really Simple Syndication)

RSS (Rich Site Summary või Really Simple Syndication) on tehnoloogia, mida kasutatakse veebisisu levitamiseks ja jagamiseks. See võimaldab sisutootjatel oma sisu automaatselt teistele saitidele ja kasutajatele levitada, kellel on tellimus selle konkreetse sisu kohta. RSS-voogudes sisalduv teave on struktureeritud ja tavaliselt sisaldab pealkirja, autorit, kokkuvõtet ja linki täieliku artikli või lehekülje juurde. RSS-vooge saab lugeda spetsiaalsete RSS-lugejate abil või ka teatud veebibrauserite ja rakenduste kaudu.

67.       RTB (Real Time Bidding)

RTB ehk reaalaja oksjon on meetod digitaalse reklaami ostu- ja müügiprotsessi automatiseerimiseks, kus reklaamijad saavad pakkuda reklaami näitamise eest veebisaidil reaalajas. Sel moel saavad reklaamijad konkureerida reklaamipindade ostmiseks koos teiste reklaamijatega, võimaldades neil saada suuremat kontrolli oma reklaamieelarve ja reklaamide asukoha üle veebis.

68.       SaaS (Software as a service)

SaaS (inglise keelest “Software as a Service”) tähendab tarkvara kui teenust. See on tarkvarapaketi tüüp, mille puhul tarkvaraarendaja võõrustab rakendust oma serverites ja klientidel on sellele veebi kaudu juurdepääs. SaaS on üks pilvandmetöötluse vorme, mis võimaldab kasutajatel kasutada vajalikke tarkvararakendusi ilma nende ostmise ja installeerimiseta oma arvutitesse või seadmetesse.

SaaS teenusmudel võimaldab kasutajatel tavaliselt kasutada tarkvara vastavalt vajadusele ja maksta selle eest perioodiliselt või vastavalt kasutusele.

Nt aja- ja tööhaldustarkvara Scoro või Toggl, mis aitab mõõta ja lugeda, palju sa millegi peale aega kulutad.

69.       SEM (Search Engine Marketing)

Otsingumootori turundus. Selle eesmärk on teha koduleht nähtavaks. Kätkeb endas nii SEO-d kui PPC-d. Tüüpiline näide on Googles märksõnade ostmine, läbi mille jõuda rohkemate inimeste otsingulehele ja seeläbi siis nemad omakorda sinu kodulehele.

70.       SEO (Search Engine Optimization)

Otsingumootorile optimeerimine. Eesmärgiks on näiteks oma kodulehe sisu kirjutada sedasi, et see tuleks võimalikult hästi ja orgaaniliselt konkreetsetele otsingusõnadele välja. Näiteks kui müün sisuturunduse teenust siis soovin, et inimene, kes otsib Googlest „sisuturunduse teenus“, näeks minu vastava teenuse pakkumise alamlehte esimeste seas oma SERP’is.

71.       SERP (Search Engine Results Page)

Otsimootorite tulemuste leht. Ehk siis nt kui guugeldad mingit sõna siis see leht, mis sulle vastuseks kuvatakse.

72.       SLA (Service Level Agreement)

Ettevõtte müügi- ja turundustiimi vaheline kokkulepe, kus turundajad panevad kirja ootused müügiosakonnale ja vastupidi.

73.       SM (Social Media)

Siin ei oskagi pikemalt peatuda kui lihtsalt nentida – sotsiaalmeedia.

74.       SMP (Social Media Platform)

Sotsiaalmeedia platvorm. Nt kui logid Facebooki kasutad sa Facebooki platvormi.

75.       SMM (Social Media Marketing)

Sotsiaalmeedia kasutamine viisil, mis tõstaks brändi tuntust, kasvataks müüki, looks suhteid klientidega jpm. Sotsiaalmeedias turundamine on üks mitmetest teistest võimalustest, et edastada oma sõnumit nii praegustele kui tulevastele sihtrühmadele.

76.       SMO (Social Media Optimization)

Sarnane eelmisele. Peegeldab seda, et kuidas sotsiaalmeedia abil saaks olemasolevat turundusstrateegiat sotsiaalmeedia abil parandada. Näiteks milliseid muudatusi oma kodulehele sisse viia, et see suhestuks paremini sotsiaalmeediaga.

77.       SRP (Social Relationship Platform)

Keskkonnad mis koguvad kokku ja aitavad hallata eri platvormidel loodud sisu, suhtlust, monitoorida tegevusi jne. Nt Hootsuite.

78.       TLD (Top Level Domain)

Tippdomeen ehk üladomeen ehk esimese astme domeen. Nt .com, .ee, .edu jne.

79.       TOS (Terms Of Service)

Mingi konkreetse teenuse kasutamiseks etteseatud reeglid, mida peab selle kasutamiseks järgima.

80.       Top of the funnel (ToFu)

See müügilehter on peamine turundustermin, mida kasutatakse ostuprotsessi etappide tähistamiseks, mida potentsiaalsed kliendid toote/teenuse ostmisel läbivad.

Lehtri ülaosa sisaldab esialgseid etappe, mille käigus ostjad toote kohta teavet saavad. See hõlmab selliseid tegevusi nagu uudiskirja tellimine, kodulehe külastamine ja sirvimine jne. Vaata ka MoFu ja BoFu.

Top-of-the-funnel, tofu-mofu-bofu
Top-of-the-funnel, tofu-mofu-bofu

81.       UGC (User Generated Content)

Minu sagedaseim kasutatav lühend.

UGC ehk kasutajate poolt loodud sisu. Kõik see sisu (tekst, pilt, video jne), mida ei ole  loonud ettevõte vaid kasutaja.

Lihtsaim näide on YouTube – meeletus koguses nö. päris inimeste poolt üles laetud videoid.

82.       UI (User Interface)

Kasutajaliides – ühenduslüli kasutaja ja arvutiprogrammi vahel.

Hea UI võimaldab kasutajal lihtsasti teha neid tegevusi, mida selle lehe või programmiga teha tuleks/saab. Ja seda just peamiselt hea visuaalse lahenduse tõttu.

83.       URL (Uniform Resource Locator)

URL (ingliskeelne lühend sõnast “Uniform Resource Locator”) ehk tõlkes “ühtne ressursi lokaliseerija” on veebiaadress, mis identifitseerib üheselt veebiserveris asuva ressursi nagu veebilehe, pildi või faili. URL-i kasutatakse veebilehtede linkide, piltide või allalaaditavate failide identifitseerimiseks ning selles kasutatakse protokolli (nt http, https, ftp), domeeni nime, domeenilehe või faili asukohta ning vajadusel ka parameetreid. Näiteks võib URL välja näha sellisena: https://et.wikipedia.org/wiki/URL.

84.       USP (Unique Selling Proposition)

Unikaalne müügiargument. EEK.ee:

  • Unique ehk unikaalne – eristab sind selgelt ülejäänud konkurentidest, näidates sind kõige loogilisema valikuna sihtgrupile.
  • Selling ehk müük – veenab potentsiaalset klienti su toote eest raha välja käima.
  • Proposition ehk pakkumine – potentsiaalsele kliendile ettepanek, millega ta peaks nõustuma.

85.       UV (Unique Views)

UV ehk unikaalsed vaated (inglise keeles unique views) on turundusvaldkonnas kasutatav mõiste, mis tähistab unikaalsete kasutajate arvu, kes on vaadanud konkreetset sisu (nt veebilehte, postitust sotsiaalmeedias vms). Kuna üks kasutaja võib sisu mitu korda vaadata, siis UV arvestab iga kasutaja ainult ühe korra. Seega, kui üks kasutaja vaatab sama sisu mitu korda, siis loetakse tema kohta ainult üks unikaalne vaade.

86.       UX (User Experience)

Kasutajakogemus (inglise keeles User Experience, lühendatult UX) hõlmab endas kõike seda, mis puudutab kasutaja kokkupuudet tehnoloogiaga, kuidas ta seda kasutab ning milliseid emotsioone ja hinnanguid sellega seoses kogeb. See hõlmab nii kogu kasutajaliidese disaini kui ka kasutaja teekonda veebisaidil või rakenduses. UX-i eesmärk on tagada, et kasutajate kogemus oleks võimalikult lihtne, mugav ja meeldiv ning sujuks ilma tõrgeteta. Selle saavutamiseks tuleb keskenduda erinevatele teguritele, nagu näiteks kujundus, navigatsioon, sisu loetavus, kasutusmugavus, kiirus ja turvalisus. Kui kasutajakogemus on hästi läbi mõeldud ja hästi disainitud, võib see parandada ettevõtte mainet, tõsta kasutajate rahulolu ning aidata kaasa kasutajate suuremale kaasatusele ja lojaalsusele.

Disain vs. UX @mikeatherton
Disain vs. UX @mikeatherton

87.       VM (Viral marketing)

Viraal turundus, ka viirusturundus.

Tartu Ülikool: Viirusturundus põhineb paljuski mitteformaalsel tarbimisteemalisel kommunikatsioonil (word of mouth – WOM) ja nimetus iseloomustab sõnumi leviku viiruslikku iseloomu. Peamine eesmärk on produtseerida selline kommertssõnum, mida inimesed vabatahtlikult edasi levitaksid ning põhjustaksid sellega sõnumi eksponentsiaalse ehk viirusliku leviku. Selleks peab sõnum olema kas huvitav, meelelahutuslik või vajalik.

88.       WOM (Word Of Mouth)

WOM tähistab ingliskeelset väljendit “Word of Mouth”, mis tähendab suusõnaliselt levivat reklaami.

89.       WoW (Week on Week)

WoW tähistab ingliskeelset väljendit “Week on Week”, mis tähendab võrdlust nädalate lõikes.

90.       YoY (Year on Year)

YoY tähistab ingliskeelset väljendit “Year on Year”, mis tähendab võrdlust aastate lõikes.

91.       WMT (Webmaster Tools)

WMT tähistab inglise keeles “Webmaster Tools”, mis on Google’i tasuta veebipõhine tööriistakomplekt, mis võimaldab turundajatel jälgida oma veebisaitide jõudlust otsingumootorites. .

Populaarsed sotsiaalmeedias kasutatavad lühendid:

92.       AMA (Ask Me Anything)

Väga populaarne on see just Reddit’is, kuid kasutatav ka kõikjal mujal. AMA tähendab inglise keeles “Ask Me Anything” ehk küsi mult mida iganes. Seda väljendit kasutatakse tavaliselt foorumites, intervjuudes või muudes olukordades, kus inimene palub teistel esitada endale küsimusi ja lubab vastata nendele kõigile.

93.       BFF (Best Friends Forever)

BFF tähendab inglise keeles “Best Friends Forever” ehk parimad sõbrad igavesti. Seda väljendit kasutatakse tavaliselt lähedaste sõprade kirjeldamiseks.

94.       BRB (Be Right Back)

BRB tähendab inglise keeles “Be Right Back” ehk kohe tagasi. Seda väljendit kasutatakse tavaliselt vestluses või kirjavahetuses, kui inimene peab hetkeks lahkuma, kuid naaseb varsti tagasi.

95.       BTW (By The Way)

BTW tähendab inglise keeles “By The Way” ehk muuseas, muuhulgas. Seda väljendit kasutatakse tavaliselt vestluses, kui soovitakse tuua välja midagi lisaväärtuslikku või teisejärgulist.

96.       DM (Direct Message)

DM tähendab inglise keeles “Direct Message” ehk otsene sõnum. Seda kasutatakse tavaliselt sotsiaalmeedias, kui soovitakse saata kellelegi privaatset sõnumit, mis ei ole avalikult nähtav. Eesti keeles võiks seda väljendada sõnadega “Otsene sõnum” või lühendiga “OS”.

Algupäraselt kasutusel Twitteris. Tähendab siis seda, et saad Twitteris saata oma kontaktiks olevale inimesele keskkonna siseselt otsesõnumi. Kuid kontot seadistades saad võimaldada endaga otse ühendust võtta ka neil inimestel, kes su suhtlusringkonda (veel) ei kuulu.

97.       FYI (For Your Information)

Sulle infoks. Kasutatakse tihtipeale e-maili pealkirjades, et anda teada kirja informatiivsest sisust. FYI tähendab inglise keeles “For Your Information” ehk sinu informeerimiseks. Seda väljendit kasutatakse tavaliselt siis, kui soovitakse jagada informatsiooni kellegi teisega, ilma et sellest peaks midagi erilist järgnema. Eesti keeles võiks seda väljendada näiteks sõnadega “Sinu teadmiseks” või lühendiga “ST”.

98.       FOMO (Fear Of Missing Out)

FOMO – hirm millestki meeldivast ilma jääda. FOMO tähendab inglise keeles “Fear Of Missing Out” ehk hirm midagi maha magada. See on väljend, mida kasutatakse tavaliselt siis, kui inimesed kardavad maha jääda mingist olulisest või huvitavast sündmusest või kogemusest, mida teised inimesed kogevad. Eesti keeles võiks seda väljendada näiteks sõnadega “Maha magamise hirm” või lühendiga “MH”.

See on see, miks me scrollime mitmeid kordi päevas oma sotsiaalmeedia seinu – ega midagi uut ja põnevat ei ole postitatud?

99.       IMO (In My Opinion)

IMO tähendab inglise keeles “In My Opinion” ehk minu arvates. See väljend näitab, et järgnevad mõtted on inimese enda isiklik arvamus. Eesti keeles võiks seda väljendada näiteks sõnadega “Minu arvates” või lihtsalt lühendiga “MA”.

100.  IRL (In Real Life)

Ei, see ei ole tuntud Eesti erakond! Kui keegi veel mäletab, mis see päris elu on… IRL tähendab inglise keeles “In Real Life” ehk reaalses elus. See väljend näitab vahet virtuaalse maailma ja reaalse elu vahel ning seda kasutatakse tavaliselt siis, kui inimesed soovivad rõhutada, et nad räägivad mingist reaalsest, mitte ainult virtuaalsest kogemusest. Eesti keeles võiks seda väljendada näiteks sõnadega “Päriselus” või “Reaalses elus”..

101.  LOL (Laughing Out Loud)

See on üks vanemaid netis ringiliikuvaid akronüüme. See väljendab head meeleolu, imestust ja naeru. LOL tähendab inglise keeles “Laughing Out Loud” ehk naeran valjusti. See on väljend, mida kasutatakse internetis ja sõnumsidekeskkondades, kui midagi on väga naljakas ja paneb inimesi naerma. Eesti keeles võiks seda väljendada näiteks lühendiga “NVL” ehk “Naeran väga valjusti”.

102.  MT (Modified Tweet)

MT tähendab Twitteris “Modified Tweet” ehk muudetud tweeti. See on funktsioon, mille abil Twitteri kasutajad saavad muuta teiste kasutajate tweete, kui nad soovivad muuta nende sisu või kohandada seda vastavalt oma eelistustele. Kui kasutaja soovib muuta teise kasutaja tweeti, siis ta kasutab MT-d, et näidata, et säutsu on muudetud ja see ei ole originaalne. Muudetud säutsumine võib olla kasulik, kui kasutaja soovib jagada teise kasutaja tweeti, kuid soovib samas muuta selle sisu või teha selle selgemaks või lihtsamini mõistetavaks.

103.  RT (Retweet)

Edasi säutsumine. RT tähendab Twitteris “Retweet” ehk edastatud tweeti. See on funktsioon, mille abil Twitteri kasutajad saavad edastada teiste kasutajate tweete/säutse oma jälgijatele. Kui kasutaja soovib teise kasutaja säutse edastada, siis ta kasutab RT-d, et näidata, et säuts ei ole originaalne, vaid on edastatud. Retweetimine on üks viis, kuidas Twitteri kasutajad saavad jagada huvitavat sisu ja kasvatada oma jälgijaskonda, kuna see võimaldab teistel kasutajatel näha nende jagatud sisu.

104.  Shadowban

Shadowban ehk varjatud blokeering on sotsiaalmeedia platvormidel kasutatav tehnikaid, mille abil blokeeritakse kasutajate postitused või profiilid, ilma et kasutajale endale sellest teavitatakseks. Kasutaja näeb, et tema postitused on endiselt avaldatud ja tema konto on endiselt aktiivne, kuid teised kasutajad ei pruugi neid postitusi näha ega nende eest märke anda.

See võib juhtuda siis, kui kasutaja on rikkunud platvormi reegleid või suunanud liiga palju tähelepanu endale, kuid see ei tähenda tingimata, et kasutaja on teinud midagi valesti. Shadowban on üsna kontroversiaalne teema ja mõned inimesed leiavad, et see on platvormide tsensuur, samas kui teised leiavad, et see on vajalik viis kahjulike sisu blokeerimiseks ja kogukonna kaitseks. Selle tulemusena ei kuvata sinu sisu lehel ning tõenäoliselt väheneb meeldimiste, vaatamiste ja kommentaaride arv märkimisväärselt.

Shadowban keelustamine on TikToki algoritmi automaatne protsess, et kaitsta kasutajaid autoriõigustega seotud probleemide, rämpsposti, ohtude ja sobimatu sisu eest. Kuid termin on levinud ka Instagramis.

105.  TA

“Aitäh” see on TA kõige levinum määratlus Snapchatis, WhatsAppis, Facebookis, Twitteris, Instagramis ja TikTokis. TA. Definitsioon: aitäh.

Kuid turunduses on kõige sagedamini kasutusel see kui sihtgrupp ehk “target audience” inglise keeles. Sihtgrupp on konkreetne grupp inimesi, keda ettevõte või organisatsioon soovib oma toodetele või teenustele müüa. Sihtgrupi määratlemine on oluline turundustegevuste kavandamisel, sest see võimaldab ettevõttel luua sihitud sõnumeid ja tegevusi, mis vastavad sihtgrupi huvidele ja vajadustele.

106.  TL;DR ( Too Long; Didn’t Read)

Lühendit kasutatakse tavaliselt internetis postituste, artiklite või muude pikkade tekstide kokkuvõtmiseks. Kui keegi ütleb, et midagi on “TL;DR”, siis nad tähendavad, et see tekst või postitus oli liiga pikk ja seetõttu nad ei lugenud seda täielikult. Samuti võib TL;DR olla kasulik, kui inimene soovib lühidalt kokku võtta mõne pika teema või artikli sisu teistele inimestele. TL;DR-i kasutamine võib olla hea viis aja kokkuhoiuks ning olulise info kiireks leidmiseks.

Kui oled valmis saanud korraliku pika üllitise ja keegi siis kommentaariks või vastuseks saadab selle lühendi…Mnjaa. Seekord pingutasid ehk siis üle. Lühidalt – liiga pikk, ei lugenud lõpuni.

107.  TBT (Throwback Thursday)

TBT on ingliskeelne lühend, mida võib eesti keelde tõlkida kui “Tagasivaate neljapäev”. See on sotsiaalmeedia trend, mille käigus inimesed postitavad neljapäeviti vanu fotosid või meenutusi minevikust, tavaliselt koos hashtagiga #TBT. See võib olla hea viis jagada meenutusi minevikust oma sõprade ja jälgijatega ning võimaldab ka teistel inimestel näha, milline oli inimese minevik ja kuidas nad on ajas muutunud. TBT on saanud populaarseks erinevates sotsiaalmeediaplatvormides, nagu Facebook, Instagram ja Twitter.

Need, kes unustavad neljapäeval on pilte jagamast, saavad teha seda reedel #FlashbackFriday nime all. Või kui oled kärsitu, ja neljapäevani oodata ei kannata, siis #WaybackWednesday.

108.  YOLO (You Only Live Once)

YOLO on inglisekeelne väljend, mida tõlgitakse eesti keelde kui “Elad vaid korra”. Seda väljendit kasutatakse tavaliselt olukordades, kus inimesed soovivad väljendada, et nad tahavad elada täielikult ja kogeda kõike, mida elul on pakkuda, sest neil on vaid üks elu. Näiteks võib inimene öelda: “Ma otsustasin minna langevarjuhüppele, sest YOLO ja ma tahan elada täielikult.” YOLO on sageli seotud noorte inimeste mentaliteediga, kes soovivad proovida uusi kogemusi ja seiklusi ning võtta riske oma elus.

109.  Aitäh sulle lugemast ja DFTBA! (Don’t Forget To Be Awesome)…

…oma järgmise tööülesande tegemisel!

Brit Mesipuu Milos reklaam
Brit Mesipuu

Tegevjuht, sisulooja, koolitaja

MILOS OÜ
tel.+372 521 5511
brit@milos.ee
https://www.facebook.com/milosreklaam
https://ee.linkedin.com/in/britmesipuu