Eesti ettevõtete sotsiaalmeedia kasutus aastal 2021

Juba 4. aastat järjest viisin läbi uuringu, millega soovisin teada, et kuidas, mis eesmärgil ja kui palju Eesti ettevõtted sotsiaalmeediat kasutavad. Saadud tulemused on nüüd kajastatud allolevas artiklis.

1.    Vastajate arv

Vastajaid oli 449.

2.    Ettevõtete peamised tegevusalad

Kõige enam oli vastajaid jaekaubandusest, selliselt vastas 27,4% vastanutest. Teisel kohal oli 11,4%-ga haridus, koolitused ja konsultatsioonid. Kolmas koht kuulus meelelahutusele, kultuurile ja spordile 10,5%-ga.

Kuid vastajaid oli veel väga paljudest erinevatest valdkondadest – majutus, teenindus, tervishoid, kinnisvara jne. Reklaam ja turundus siinkohal 7,6%.

3.    Turundusega tegeleva inimese olemasolu

35,4% vastanutest ütles, et neil on eraldi turundusega töötav inimene.

Kas haldate oma internetireklaame ise?
Kas haldate oma internetireklaame ise?

Suurem osa ettevõtetest tegeleb reklaamide üles seadmisega ise. Nii vastas 69,3%. Ainult väljast tellib see eest 5,8% vastanutest. Kord üht, kord teist varianti kasutab 15,8% ettevõtetest ja üldse reklaame ei tee 9,1% ettevõtteid.

4.    Sotsiaalmeedia kontode haldamine

Enamus ettevõtteid haldavad oma sotsiaalmeediat ise. Selliselt vastanuid oli 86,2%. Väljast tellivad haldust 5,6% ja kord nii kord naa 6,2% vastanutest. Eelmisel aastal oli selleks 84,7% ja 2019. aastal oli see praktiliselt sama ehk 84,3%.  

Kui kaua kulub sotsiaalmeedia haldamiseks nädalas aega
Kui kaua kulub sotsiaalmeedia haldamiseks nädalas aega?

Kui küsisin, et kui kaua selle halduseks nädalaks kulub, oli levinuim vastus sellele küsimusele kuni 2 tundi. Selline ajakulu oli 38%-l vastanutest. Nii oli ka möödunud aastal ja 42%. Sellele järgnes 2-5 tundi nädalas. Kolmas koht oli 5-7 tundi, neljandale kohale asetus rohkem kui 10 tundi 6,3%-ga ja viimaseks oli 7-10 tundi nädalas ning 6%.

5.    Kontode haldamise tasu

55,6% vastanutest tasub sotsiaalmeedia haldamise teenusepakkujale 100-300eurot kuus. See oli ka varasemate aastate esikoht. Aastal 2020 vastas nii 56,9% ja 2019 oli see 67,4%. Sellele järgneb 25,6%-ga 300-600eurot. 600-1000 eurose väljaminekuga on 7,7%, 1000-2000 eurot tasuvad samuti 7,7% ettevõtetest ning enam, kui 2000eurotmaksavad sotsiaalmeedia halduse eest 3,4% ettevõtteid.

6.    Sotsiaalmeedia kasutamise kestvus ja kanalid

Levinuim vastus sellele küsimusele oli 2-5 aastat, nii vastas 36,5% ettevõtetest. 26,5% firmadest on sotsiaalmeedias olnud 5-10 aastat.  Värskeid sotsiaalmeedia kasutajaid, kes on neis keskkondades olnud vähem, kui 1 aasta, oli 13,4%.

Enim kasutajaid oli Facebookil (95,3%), sellele järgnes Instagram (71,9%). Kolmandal kohal oli YouTube (23,6%).  Sama järjestus on ka eelnevatel aastatel olnud.

Sotsiaalmeedia kanalite kasutamine
Sotsiaalmeedia kanalite kasutamine

Üks vastaja lisas: Kauaaegse, põhiliselt hulgimüügiga tegeleva ettevõttena on meie juhtkond siiani kahjuks alahinnanud sotsiaalmeedia potentsiaali ja võimalusi turundustegevuses. Peamine põhjus: vähesed teadmised internetiturundusest ja selle oskulikust kasutamisest. Kuna pädevat turundusspetsialisti ettevõttes pole, pole ka vajalikuks peetud, siis on nii nagu ta parasjagu on ning müük väheneb, aeglaselt aga stabiilselt. Kavatsen luua enda ettevõtte 🙂

7.    Peamine sotsiaalmeedia kanal

Siin oli ülekaalukaks vastuseks Facebook. Seda kanalit oma peamiseks sotsiaalmeediakanaliks pidas 83,6% ettevõtetest. Teisel kohal oli 10,5%-ga Instagram. Kolmandal LinkedIn 2,3%.

Peamine sotsiaalmeedia kanal
Peamine sotsiaalmeedia kanal

Mõnede vastajate sõnul oli selleks ka Pinterest, VKontakte, Twitter jt.

Kui küsisin, et mis on järgmisel aastal (2022) peamine kanal, arvati ka siin valdavaks vastuseks Facebook 65%-ga. Sellele järgnes sarnaselt eelmise küsimusega Instagram 21,2%-ga.

Vastati ka, et ei oskagi arvata. Hetkel tundub, et endiselt FB ja Instagram. Kuid kui jõutakse muude võimalustega tutvuda, võib mõni muu osutuda sobivamaks.

8.    Sotsiaalmeedia kasutamise eesmärk

Sotsiaalmeedia kasutamise esmaseid eesmärke oli enamus ettevõtetel enda toodete ja teenuste reklaam (88,2%). Teisel kohal oli 77,1%-ga oma ettevõtte uudiste levitamine. Kolmandaks enda ettevõtte brändi tuntuse kasvatamine. Täpselt sama esikolmik on olnud ka möödunud aastatel.

Sotsiaalmeedia kasutamise eesmärk
Sotsiaalmeedia kasutamise eesmärk

9.    Tasuline reklaam sotsiaalmeedias

70,8% ettevõtetest kasutab sotsiaalmeedia reklaami võimalusi. 2020. aastal tegid seda 63% ja veel aasta varem 69,2%.

Selleks kulub 28%-l 100-500eurot aastas. Teisel kohal oli summa kuni 100eurot. Rohkem kui 10 000 eurot panustab sotsiaalmeedia reklaamidesse 6,8% ettevõtetest.

Sotsiaalmeedia reklaamile kulutatav raha
Sotsiaalmeedia reklaamile panustatav raha

54,1% vastanutest arvas, et järgmisel aastal see summa suureneb. 32,9% arvas, et summa jääb samaks.

Sotsiaalmeedia reklaamide tulusust hindas heaks 45,1% vastanutest. Sellele järgnes vastus “ei tea” 32,7%-ga. Kolmas koht kuulus vastusele “väga hea” 12,4%-ga. Halvaks arvas olevat 9,1% ja väga halvaks 0,7%.

Sotsiaalmeedia reklaamide tulusus
Sotsiaalmeedia reklaamide tulusus

10. Sotsiaalmeedia reklaamide roll turundusplaanis

35,9% jaoks on sotsiaalmeedia peamine reklaamikanal. 34,5% jaoks täiendav.

Teiste kanalite esikoht kuulus e-mailile 55%-ga. Sellele järgnes 36,3%-ga muu internet (Google Ads jt) ning kolmas koht oli 35,3%-ga ajalehtedel ja ajakirjadel.

Erinevad reklaamikanalid
Erinevad reklaamikanalid

11. Influencerturundus

Viimane küsimuste blokk kuulus influencerturundusele. 32,3% vastanutest olid kasutanud reklaamikanalina mõjuisikuid. Möödunud aastal tasuti selle turundusviisi eest enim mõjuisikule oma toodetes ja teenustes. Nii vastas 47,9% vastanutest. Kuni 100 eurot maksid 13% ettevõtteid 501-999 eurot 9,6% ettevõtetest. 8,9% firmadest panustas influencerturundusse aga rohkem kui 1000 eurot.

Influencerturunduse kulu
Influencerturunduse kulu

51% vastanute arvates oli mõjuisikuturundus vastavuses ootustega. 39,6% jaoks aga alla poole ootusi. Ootuseid ületas 9,4% ettevõtete influenceri turundus.

Siin kirjutati ka n-ö lahtiseid vastuseid:

  • Mõjuisiku turundust sellisena nagu see praegu toimib, ei pea ma õigeks lähenemiseks. Mõjuisikud võiksid tekkida enda klientide hulgast ehk olla need inimesed, kes ka tegelikult armastavad pakutavat toodet ja soovitavad neid tooteid sellepärast ka teistele. Kui aga siiski on soov kasutada mõnda nn mõjuisikut, siis tasuks olla nende valimisel väga hoolikas.
  • Õige mõjuisik tuleb valida. Tibid ei lähe arvesse.
  • Ei usu influenceritesse, ei usu et nende jälgijateks on inimesed, kes ootaksid, et saaks ainult osta. Enamik influencerite jälgijaid on vaid numbrina digitaalsel kujul. Kõige parem “influencer” on inimene, kes ostab toote ja jagab oma positiivset kogemust sõprade ja tuttavatega.
  • Hingetu reklaam oli.
  • Tuleb täpselt teada mõjuisiku eelistusi ja sobivust. Valida 1-2,mitte kaasata 5-6 või rohkem mõjuisikut üheaegselt.
  • Mõjuisiku kasutamine peab olema organiseeritud – mitte lihtsalt selline, kus influencer ise otsustab, mida teeb ja kui palju. Kokku tuleb leppida milliseid tooteid reklaamitakse, millisel kujul, mitu postitust, mis on peamine info, kellele suunatud jne.

 

Brit Mesipuu Milos reklaam
Brit Mesipuu Milos reklaam

Tegevjuht, sisulooja, koolitaja

MILOS OÜ
tel.+372 521 5511
brit@milos.ee
https://www.facebook.com/milosreklaam
https://ee.linkedin.com/in/britmesipuu