Eesti täiskasvanute sotsiaalmeedia kasutamise harjumused

Eelmisel aastal uurisin Eesti kooliõpilaste sotsiaalmeedia käitumist.

Selle aasta sügisel viisin läbi küsitluse, et teada saada, millised on täiskasvanud eestlaste sotsiaalmeedia harjumused. Uurisin nii sotsiaalmeedias viibimise aega kui ka keskkondi ja tegevusi, mida neile seal teha meeldib.

Alljärgnevalt toongi kokkuvõtte saadud vastustest.

Üleskutse vastamiseks tegin nii sotsiaalmeedias, koolitustel ja e-maililistides. Siinkohal tänangi kõiki, kes aitasid sõnumit levitada.

Vastajate arv

Vastajate hulk oli 3207.

Vastajate vanus

Enim vastajaid oli vanuses 18-25 aastat (1065 vastust), sellele järgnes vanusevahemik 26-30-aastased (859 vastust). Kõige vanemaid, 61+ aastat, vastajaid oli 42.

Eestlaste sotsiaalmeedia kasutus. Vanus
Vanus

Vastajate sugu

Ülekaalukalt oli vastajate seas naisi – suisa 92,5% ehk 2967 vastajat. Meeste arv vastavalt 7,5% ja 240 vastust.

Milliseid sotsiaalmeedia kontosid omad?

Sellele küsimusele sai enim vastuseid Facebook. Facebooki kontot omasid 98,9% vastajatest ehk 3171 inimest. Teisel kohal on Instagram 84,3%-ga ja 2702 vastusega. Kolmandal kohal on YouTube, mida kasutas 2137 vastajat ehk 66,6%. Snapchat hoidis neljandat kohta 1322 kontoga ja LinkedIn viies 677 kontoga. Twitteri kasutajaid oli 68. Siit edasi nimetati vähematel kordadel veel TikTok’i, VK-d, Pinteresti ja teisi.

Eestlaste sotsiaalmeedia kasutus. Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, Snapchat
Eestlaste sotsiaalmeedia kasutus kontode järgi

Kui saaksid kasutada vaid ühte sotsiaalmeediakanalit siis milline see oleks?

58,4% / 1873 vastajatest jätaksid kindlasti alles Facebooki. Sellele järgnes Instagram 891 hääle ja 27,8%-ga. Kolmas koht jäi YouTube’ile 259 vastuse ja 8,1%-ga.

Oli ka vastuseid, et eraisikuna kasutaks Instagrami, kuid kooli ja tööga seoses Facebooki. Samuti arvati, et tõenäoliselt valiks Facebooki, kuid mõistlikum oleks selle asemel LinkedIn.

Eestlaste sotsiaalmeedia kasutus. Eelistused
Eelistused

Kui saaksid lisaks eelmisele valikule kasutada veel ühte sotsiaalmeediakanalit, milline see oleks?

Siin oli populaarseimaks vastuseks Instagram 1220 hääle ehk 38%-ga. Järgnes YouTube 852 hääle ja 26,6%-ga ning kolmandal kohal oli Facebook 785 häälega (24,5%).

Siinkohal arvati veel, et praegused sotsiaalmeedia kanalid toimetavad sisuturundus ja otsereklaami kanalitena, seega on oma algsest ideest võõrandunud. Võib-olla hakkab tsükkel täis saama.

Ühe vastaja arvates VK, sest sealt võiks palju kliente leida, kuid kommunikeerimine oleks keeruline (ei valda ise vene keelt). Oleks huvi õppida venekeelsele elanikkonnale turundamisest, tegelikkuses meil Eestis sellest palju ei räägita ning ei osata (st.eestlane-venelasele turundust).

Eestlaste sotsiaalmeedia kasutus. Eelistused 2
Eelistused 2

Kui tihti käid sotsiaalmeedias?

Enamus vastajaid külastab sotsiaalmeediat igapäevaselt. Nii vastas koguni 97,2% / 3116 vastanutest. Teisel kohal oli 1-3 korda nädalas. Sedasi vastas 41 inimest.

Lisaks täiendasid mitmeid, et vähemalt üks aken on enamasti koguaeg lahti. Samas leidus vastaja, kes ütles, et tavaliselt käib sotisaalmeedias iga päev aga ühe nädalavahetuse kuus lülitab neti välja ja teen netivaba nädalavahetuse. Ka teisi vastajaid leidus, kes tegid aeg ajalt sotsiaalmeediavabasid päevi.

Eestlaste sotsiaalmeedia kasutus. Sotsiaalmeedia kasutuse sagedus.
Sotsiaalmeedia kasutuse sagedus.

Umbes kui kaua veedad päevas sotsiaalmeedias aega?

Kõige enam vastajatest veedab sotsiaalmeedias igapäevaselt aega 1-2 tundi. Sellise vastuse andsid 27,3% vastanutest ehk 876 inimest. Järgnes 3 ja enam tundi 23,4% ja 752 vastusega. Kohe selle kannul 2-3 tundi päevas, mis sai 735 vastust ja 22,9%.

Mitmed vastajad täiendasid, et suure osa sotsiaalmeedias viibimise aja põhjuseks on tööga seotud tegevused.

Leidus päris mitu inimest, kes tunnistasid nutisõltuvust ning ütlesid, et telefon on peaaegu igal vabal ajal käes

Eestlaste sotsiaalmeedia kasutus. Sotsiaalmeedia kasutuse kestvus.
Sotsiaalmeedia kasutuse kestvus.

Millal külastad sotsiaalmeediat enam, kas nädalavahetusel või tööpäeval?

Üks portsent üle poole ehk 51% (1634) vastanutest ütlesid, et nad kasutavad sotsiaalmeediat võrdväärselt nii tööpäevadel kui nädalavahetusel.

Eestlaste sotsiaalmeedia kasutus. Nädalapäev.
Nädalapäev.

Mis ajavahemikus viibid enim sotsiaalmeedias?

Kellaajaliselt on enim inimesi sotsiaalmeedias õhtul 19.01 ja 22.00 vahel. Sedasi vastas 43,9% vastanutest ehk kokku 1407 inimest. Sellele järgnes vahemik 09.01-15.00 ja kolmandal kohal oli 15.01-19.00.

Eestlaste sotsiaalmeedia kasutus. Viibimise kellaaeg.
Sotsiaalmeedias viibimise kellaaeg.

Mis on peamine vahend, mida kasutad internetis käimiseks?

Suur osa vastajatest ehk 85% (2725 vastust) käivad sotsiaalmeedias telefoni kaudu. Sellele järgneb 9,6% ehk 308 vastusega sülearvuti. Lauaarvutit kasutab 4% (129) vastanutest. Kõige vähem kasutatakse tahvelarvutit. Numbrid vastavalt 45 vastust ehk 1,4%.

Eestlaste sotsiaalmeedia kasutus. Kasutuse vahend.
Sotsiaalmeedia kasutuse vahend

Mis eesmärgil käid Facebookis?

Uurisin inimestelt, mis on need põhjused, miks nad Facebooki külastavad. 74,3% pidasid peamiseks põhjuseks sõprade postituste vaatamist. Sellele järgnes 54,6%-ga uudiste lugemine. Kolmandal kohal oli 51,1%-ga niisama vaba aja veetmine ja kohe sarnases suurusjärgus ehk 50,5% otsivad Facebookist infot ürituste kohta. Enda pilte, videoid ja mõtteid jagas 822 vastajat ehk 25,6%.

Lisaks mainiti mitmel korral ära järelturu kaupade vaatamist ning kooli- või tööalased tegevused.

Facebooki ja Instagrami külastuse ajendid
Facebooki ja Instagrami külastuse ajendid

Mis eesmärgil käid Instagramis?

Sama küsimuse esitasin ka Instagrami kohta. Ka siin oli ülekaalus sõprade postituste vaatamine 76,2%-ga. Sellele järgnes enda piltide ja videote jagamine 58,2%-ga. Kolmas koht oli tuntud inimeste kontode jälgimine 46,6%-ga ja neljandal niisama vaba aja veetmine 42,4%-ga.

Mõned vastajad kasutasid Instagrami, et jälgida oma laste tegevusi ning üks vastajatest tegeles ka persoonibrändi kasvatamisega.

Kas pead ise blogi või vlogi?

Vastanutest 6,3% ehk 202 vastajat pidas ise blogi või vlogi. Enamus ehk 93,7% seda ei teinud.

Kas jälgid mõnd blogijat/vlogijat või konkreetset inimest sotsiaalmeedias?

71,3% vastanutest jälgis mõnd blogijat või tuntud inimest. Olgu siinkohal ära mainitud see, et oma lehtedel jagasid uuringut edasi ka blogijad Mallukas, Marimell ning AMidaHenryTeeb. Enne aga, kui nad seda tegid, vaatasin selle punkti hetkeseisu ning siis olid suurusjärgud jälgimise osas sarnased. Ehk siis neil kontodel küsitluse jagamine ei mõjutanud oluliselt saadud tulemust.

Kui vastasid eelmisele küsimusele jah, palun kirjuta, keda jälgid.

Siia teeksin sama märkuse, mis eelmise punkti juures – jälgijate top 3 oli sama, mis lõpptulemustes. Kindlasti aga jälgijate arv neil numbriliselt tõusis tänu sellele, et oma Facebooki lehel uuringut jagasid. Seega esitlen järgnevalt vaid influencerite järjekorda jättes juurde lisamata arvulised väärtused. 

Top 3 olid Mallukas, Marimell ja AMidaHenry teeb.

Mitukümmend vastajat kirjutasid ka, et nad jälgivad paljusid tuntud Eesti ja välismaa blogijaid ning ei hakanud neid eraldi välja tooma.

Eesti influencerid, mõjuisikud, suunamudijad
Eesti influencerid

Kas oled ostnud mõne toote või teenuse sotsiaalmeedias nähtud reklaami tõttu?

69,5% vastanutest tõdes, et on ostnud mõne toote või teenuse sotsiaalmeedias nähtud reklaami tõttu.

Kui tihti külastad erinevaid netiportaale (Delfi, Postimees, foorumid jt)?

Soovisin teada ka, et kas lisaks sotsiaalmeediale üritatakse meelelahutuslikku ja uudisväärtusega sisu saada ka mujalt meediast. 54% vastajatest ütles, et külastab erinevaid uudiste portaale igapäevaselt. 35% teevad seda 1-3 korda nädalas.

 

Tänan veelkord kõiki, kes oma panuse andsid!

Brit Mesipuu, Milos OÜ, Milos reklaam, sisuloome, koolitused, turundus
Brit Mesipuu

Tegevjuht, sisulooja, koolitaja

MILOS OÜ
tel.+372 521 5511
brit@milos.ee
https://www.facebook.com/milosreklaam
https://ee.linkedin.com/in/britmesipuu