Eesti täiskasvanute sotsiaalmeedia kasutamise harjumused aastal 2021

Olen juba mitmendat aastat järjest uurimas eestlaste sotsiaalmeedia kasutust. Neist viimati toimus möödunud sügisel ja keskendus kooliõpilastele.

Selle aasta sügisel viisin läbi küsitluse, et teada saada, millised on täiskasvanud eestlaste sotsiaalmeedia harjumused. Uurisin nii sotsiaalmeedias viibimise aega kui ka keskkondi ja tegevusi, mida neile seal teha meeldib.

Alljärgnevalt toongi kokkuvõtte saadud vastustest.

Üleskutse vastamiseks tegin nii sotsiaalmeedias, koolitustel ja e-maililistides. Siinkohal tänangi kõiki, kes aitasid sõnumit levitada.

Vastajate arv

Vastajate hulk oli sel korral rekordiline 3326.

Vastajate vanus

Enim vastajaid oli vanuses 18-25 aastat (868 vastust), sellele järgnes vanusevahemik 26-30-aastased (812 vastust). Kõige vanemaid, 61+ aastat, vastajaid oli 44.

Vastajate sugu

Ülekaalukalt oli vastajate seas naisi – suisa 92,9% ehk 3090 vastajat. Meeste arv vastavalt 7,1% ja 236 vastust.

Milliseid sotsiaalmeedia kontosid omad?

Sellele küsimusele sai enim vastuseid Facebook. Facebooki kontot omasid 99,5% vastajatest ehk 3310 inimest. 2 aastat varem oli see 98,9% vastajatest ja 3171 inimest. Teisel kohal on Instagram 2913 vastajat ehk 87,6%. 2 aastat varem oli selleks 84,3%-ga ja 2702 vastusega. Kolmandal kohal on YouTube, mida kasutas 2363 vastajat ehk 71%. Snapchat hoidis neljandat kohta 1307 kontoga, viies TikTok 1282 ja kuues LinkedIn 871 kontoga.

Milliseid sotsiaalmeediakontosid eestlased omavad
Milliseid sotsiaalmeediakontosid eestlased omavad

Kui saaksid kasutada vaid ühte sotsiaalmeediakanalit siis milline see oleks?

55,6% / 1848 vastajatest jätaksid kindlasti alles Facebooki (2 aastat varem 58,4% ehk 1873). Sellele järgnes Instagram 946 hääle ja 28,4%-ga. Kolmas koht jäi YouTube’ile 285 vastuse ja 8,6%-ga.

Mitmed märkisid ära, et teistest kanalitest suudaks loobuda kuid Facebook Messenger on väga oluline suhtlemiseks.

Eestlaste lemmikuim sotsiaalmeediakanal
Eestlaste lemmikuim sotsiaalmeediakanal

 

Kui saaksid lisaks eelmisele valikule kasutada veel ühte sotsiaalmeediakanalit, milline see oleks? 

Siin oli populaarseimaks vastuseks Instagram 1140 hääle ehk 34,3%-ga. Järgnes YouTube 849 hääle ja 25,5%-ga ning kolmandal kohal oli Facebook 802 häälega (24,1%).

Ka siin oli mitmel juhul välja toodud Messengeri. Kuid ka WhatsApp oli mitme vastaja jaoks oluline alles jätta.

Eestlaste populaarsuselt teine sotsiaalmeediakanal
Eestlaste populaarsuselt teine sotsiaalmeediakanal

Kui tihti käid sotsiaalmeedias?

Enamus vastajaid külastab sotsiaalmeediat igapäevaselt. Nii vastas koguni 98,5% / 3276 vastanutest. Teisel kohal oli 1-3 korda nädalas. Sedasi vastas 38 inimest.

Kui tihti käib eestlane sotsiaalmeedias
Kui tihti käib eestlane sotsiaalmeedias

Mõned vastajad oli seadnud endale piirangu sotsiaalmeedia kasutamisel üle päeva käimise. Samuti mainiti, et tehakse ka sotsiaalmeediavabu päevi ja nädalavahetusi.

Umbes kui kaua veedad päevas sotsiaalmeedias aega?

Kõige enam vastajatest veedab sotsiaalmeedias igapäevaselt aega 2-3 tundi. Sellise vastuse andsid 27% vastanutest ehk 897 inimest. 2 aastat varem oli selleks vastuseks 1-2 tundi. Järgnes 1-2 tundi 26,5% ja 883 vastusega.

Mitmed tõid välja, et tööpäevadel jääb kasutus paari tunni kanti kuid vabadel päevadel võib see ulatuda isegi 5+ tundideni. Samas oli ka just vastupidiseid vastajaid – tööpäevadel viibiti rohkem kui vabal päeval. Ja see oli nii ka siis, kui töö ei sõltunud sotsiaalmeediast.

Üks vastaja kirjutas ka, et üldjoontes kasutab sotsmeediat, et end ülestimuleerimisest laadida. St töö ja pereelu on intensiivne, siis võtab telefoni ja lihtsalt scrollib, et aju välja lülituks ümbritsevast. Samamoodi nt suurtel üritustel, pingelistel tööpäevadel – kuna see on ühiskondlikult aksepteeritud, siis on win-win (ei pea minema välja/eemale inimestest 5 minutiks vms, see tundub ebamugavam).

Millal külastad sotsiaalmeediat enam, kas nädalavahetusel või tööpäeval?

Üks protsent üle poole ehk 51% (1669) vastanutest ütlesid, et nad kasutavad sotsiaalmeediat võrdväärselt nii tööpäevadel kui nädalavahetusel.

Mis ajavahemikus viibid enim sotsiaalmeedias?

Kellaajaliselt on enim inimesi sotsiaalmeedias õhtul 19.01 ja 22.00 vahel. Sedasi vastas 52,4% vastanutest ehk kokku 1744 inimest. Teisel kohal oli vahemik 15.01-19.00. Ja kolmandal kohal vahemik 09.01-15.00.

Mis ajavahemikus eestlane enim sotsiaalmeedias viibib
Mis ajavahemikus eestlane enim sotsiaalmeedias viibib

Võrreldes 2019. aasta uuringuga oli esikoht sama, vahetuses olid aga teine ja kolmas koht. Tihtipeale nö. välismaa uuringutes öeldakse, et parim aeg inimesi sotsiaalmeedias tabada on nädala sees ja keset tööpäeva. Kuid juba teist uuringut järjest tuleb välja, et tegelikult on inimesed väga palju sotsiaalmeedias just õhtuti. Kuid siinkohal tuleb kindlasti ära märkida, et sa võistled televiisoriga. Ühes käes teleka pult teises käes telefon, just selline võiks vist tüüpiline õhtune sotsiaalmeedia kasutus välja näha.

Mis on peamine vahend, mida kasutad internetis käimiseks?

Suur osa vastajatest ehk 90,7% (3018 vastust) käivad sotsiaalmeedias telefoni kaudu. Sellele järgneb 5,9% ehk 195 vastusega sülearvuti. Lauaarvutit kasutab 2,5% (84) vastanutest. Kõige vähem kasutatakse tahvelarvutit. Numbrid vastavalt 29 vastust ehk 0,9%.

Mis eesmärgil käid Facebookis?

Uurisin inimestelt, mis on need põhjused, miks nad Facebooki külastavad. Veidi üle 73% vastas, et peamiseks põhjuseks on sõprade postituste vaatamist. Sellele järgnes 57,6%-ga uudiste lugemine. Kolmandal kohal oli 53,9%-ga niisama vaba aja veetmine ja kohe sarnases suurusjärgus ehk 50,5% otsivad Facebookist infot ürituste kohta. Enda pilte, videoid ja mõtteid jagas 769 vastajat ehk 23,1%.

Lisaks mainiti mitmel korral ära järelturu kaupade vaatamist ning kooli- või tööalased tegevused. Messengeri toodi eraldi välja kui kaastöötajatega suhtlemise peamist vahendit.

Üks vastaja ütles, et jälgib palju ostu-müügikuulutusi, haridusasutuste infot, üldse päevakajalist, sest raadiot ei kuula ja telekat vaatab väga vähe. Varemalt sai palju infot igasuguste ürituste kohta, kuid nüüd on need kättesaadavad vaid teatud osale inimestest, nii et ürituste jälgimisel enam ei ole mõtet. Kiirel vajadusel inimesega ühendust saada on ka FB oma kohal. Meelelahutus interneti teel huvi ei paku ja seega ei näe vajadust teisi sotsiaalmeediakanaleid peale FB kasutada.

Mis eesmärgil eestlane sotsiaalmeediat kasutab?
Mis eesmärgil eestlane sotsiaalmeediat kasutab?

Mis eesmärgil käid Instagramis?

Sama küsimuse esitasin ka Instagrami kohta. Ka siin oli ülekaalus sõprade postituste vaatamine 76,5%-ga. Sellele järgnes enda piltide ja videote jagamine 53,1%-ga. Kolmas koht oli tuntud inimeste kontode jälgimine 52%-ga ja neljandal niisama vaba aja veetmine 47,4%-ga.

Mõned vastajad kasutasid Instagrami, et jälgida oma laste tegevusi, samuti et leida inspiratsiooni toiduretseptide näol ning saada innustust trenni tegemiseks teiste inimeste treeningpilte vaadates.

Mis eesmärgil käid TikTokis?

Kõige suurem vastuste hulk oli siin see, et ei käida TikTokis. Nii vastas lausa 60,2% ehk 2003 inimest. Teisel kohal oli niisama vaba aja veetmine 35%. Kolmandana jälgiti tuntuid inimesi 9,7%.

Mitmed vastasid, et konto on tehtud selleks, et jälgida oma lapse tegevust selles kanalis. Kuid uuriti ka trende, mida võiks oma ettevõtte turunduses kasutusele võtta.

Vastati ka, et proovitakse sellest keskkonnast hoiduda, kuna on vägagi sõltuvust tekitav. Lisaks ei leita sealt mingit väärtust, mis igapäeva elu võiks värskendada.

Kas pead ise blogi või vlogi?

Vastanutest 4,9% ehk 164 vastajat pidas ise blogi või vlogi. Enamus ehk 95,1% seda ei teinud.

Kas jälgid mõnd blogijat/vlogijat või konkreetset inimest sotsiaalmeedias?

80,6% vastanutest jälgis mõnd blogijat või tuntud inimest. Olgu siinkohal ära mainitud see, et oma lehtedel jagasid uuringut edasi ka blogijad Mallukas, Marimell, Jane blogi ning AMidaHenryTeeb. Enne aga, kui nad seda tegid, vaatasin selle häälte hetkeseisu ning siis olid suurusjärgud jälgimise osas sarnased. Ehk siis neil kontodel küsitluse jagamine ei mõjutanud saadud tulemuste kohajärjestust. Küll aga võis olla siin mõju saadud häältele.

Kui vastasid eelmisele küsimusele jah, palun kirjuta, keda jälgid.

Siia teeksin sama märkuse, mis eelmise punkti juures – jälgijate top 3 oli sama, mis lõpptulemustes. Kindlasti aga jälgijate arv neil numbriliselt tõusis tänu sellele, et oma Facebooki lehel uuringut jagasid. Seega esimese kolme numbrilisse väärtusesse tasub suhtuda ettevaatlikult kuid positsiooni mõistes kallutatud tulemust ei ole.

Samuti oli selle aasta uuringu erinevus eelmisest see, et tõin 2019. aasta uuringu top10 vastust valikvastustena kohe välja ka. Kindlasti see ka veidi mõjutas inimesi nende valikul.

Top 3 olid Mallukas, AMidaHenryteeb ja Marimell. Esikolmik oli sama ka kaks aastat tagasi kuid siis oli teine ja kolmas koht kohad vahetanud.

Eestlaste lemmikuimad influencerid
Eestlaste lemmikuimad influencerid

Mitukümmend vastajat kirjutasid ka, et nad jälgivad paljusid tuntud Eesti ja välismaa blogijaid ning ei hakanud neid eraldi välja tooma. Üks vastaja täpsustas ka, et jälgib mitmeid välismaa blogijaid/vlogijaid, nende soovitusi meigitoodetele, riide- ja pesubrändidele jne. Eestist pole kahjuks sobivat suunamudijat leidnud. 

Mis põhjusel jälgid suunamudijat?

Peamine põhjus oli vaba aja veetmine. Nii arvas 2218 vastajat ehk 69,9%. Sellele järgnes soov saada infot uute toodete ja teenuste kohta (1216). Kolmas koht oli soov olla kursis jälgitava eluga (897). Tähtsal kohal oli ka sooduskoodide saamise huvi. Nii vastas 698 inimest.

Lahtistes vastustes öeldi, et jälgitakse tuntud inimesi, et saada inspiratsiooni ja innustust (nt trenni tegemiseks). Üks läbiv teema oli ka huumor. Leiti, et mitmed suunamudijad on hea huumorisoonega ja toovad muige näole tavalisel argipäeval. Mitmed vastajad ütlesid, et eriti humoorikas on Mallukas ja seetõttu just teda jälgitakse. Samuti öeldi, et Henry blogi on lihtsalt nii hea huumoriga ja teeb päeva heaks.

Vastustes leidus ka, et reklaamijad, auhinnamängud ja soodukad ei huvita ja neile pannakse kiirelt unfollow, kelle konto on kui teleturg.

Kas oled ostnud mõne toote või teenuse kuna mõni blogija või tuntud isik on seda reklaaminud?

53,8% vastanutest ütles, et nii tõepoolest on. 46,2% vastajaid aga mõju ei arvanud olevat.

Kas influencer mõjutab ostuotsust?
Kas influencer mõjutab ostuotsust?

Kas oled ostnud mõne toote või teenuse sotsiaalmeedias nähtud reklaami tõttu?

77,4% vastanutest tõdes, et on ostnud mõne toote või teenuse sotsiaalmeedias nähtud reklaami tõttu. 2 aastat tagasi oli see 69,5%.

Kui suur mõju on sotsiaalmeedia reklaamil?
Kui suur mõju on sotsiaalmeedia reklaamil?

 

Lahtistes vastuses öeldi lõppu veel:

  • Oodatakse vähem tsensuuri ning tahetakse näha rohkem ausust ja ehedust.
  • Võiks olla ka live koolitusi rohkem mõne uue toote osas.
  • Insta ja storyde asemel võiks suunamudijad pigem blogida, leiaks hiljem kergemalt üles arvustused ja sooduskoodid.
  • Häirib, et blogijad võrdsustatakse suunamudijatega. Väga paljud paremad blogijad ei mudi tavamõistes mingit suunda, s.t. ei reklaami midagi.
  • Kasutan sotsiaalmeedia lehti, et veenduda ettevõtete/toodete/teenuste headuses, sest tavaliselt on ettevõtte sotsiaalmeedia kõige vahetum tagasiside koht.
  • Kommenteerimise võimalus võiks ära kaduda, eelkõige Facebookis, sest seal on vaenu ja vihkamist kõige enam näha.
  • Leian, et sotsiaalmeedia on väga kasulik ja vajalik, kuid inimesed võiksid rohkem aru saada, et enamjaolt kuvatakse seal asju, mis pole päris realistlikud või on ilusatatud.
  • Osad reklaamivad oma tooteid liiga tihedalt ja muutub tüütuks, siis saavad 30 päevase nö bloki Facebookis minult.
  • Ettevõtted ei peaks reviewsid peitma, ma ikka enamasti vaatan tagasisidesid ka enne kui kusagilt midagi ostan/teenust kasutan. Ja kui need on peidetud nt Facebookis, siis see ei jäta ettevõttest eriti usaldusväärset muljet.

 

Tänan veelkord kõiki, kes oma panuse andsid!

Brit Mesipuu Milos reklaam
Brit Mesipuu 

Tegevjuht, sisulooja, koolitaja

MILOS OÜ
tel.+372 521 5511
brit@milos.ee
https://www.facebook.com/milosreklaam
https://ee.linkedin.com/in/britmesipuu