Eesti koolilaste sotsiaalmeedia kasutuse uuring 2020

Novembris viisin läbi uuringu, et teada saada Eesti koolinoorte sotsiaalmeedia kasutuse harjumuste kohta. Küsitluse lingi saatsin Eesti Haridusministeeriumi lehel olnud õppeasutuste kontaktandmete baasis olnud 403-le e-mailile. Kohaletoimetamise määr oli 97%, kiri avati 148 kontakti poolt, uuringu lingile klikkis neist omakorda 44.

Vastuseid ootasin lastelt, kes käivad 5-12. klassis.

Viisin sarnast uuringut läbi ka kaks sügist tagasi, millega ka mitmeid andmeid nüüd võrdlen. Selle kõiki tulemusi saate näha siit.

Lühidalt:

Uuring andis kinnitust, et kuigi sotsiaalmeedia platvormide reeglite järgi on selle kasutamine lubatud valdavalt alates 13ndast eluaastast, ei peeta sellest tavaliselt kinni.  Enamus alla 13 aastastest vastajatest omasid vähemalt ühes sotsiaalmeedia kanalis oma kontot.

Peamine vahend kõikides vanuserühmades oli interneti kasutamiseks telefon.

Rõõmu võiks ehk valmistada see, et kui 2 aastat tagasi öeldi, et sotsiaalmeedias ollakse ühes päevas 3 ja rohkem tundi (26,3% vastajatest) siis nüüd oli peamiseks vastuseks 2-3 tundi (21%), sellele järgnes 1-2 tundi.

Uuringu kokkuvõtte infograafiku leiad siit!

Täpsemalt vaata aga juba altpoolt!

 

Vastajate hulk

Vastuseid kokku laekus 1641.

 

Vastajate vanus ja sugu

Minu sihtrühmaks olid Eesti koolinoored, kes käivad 5-12 klassides. Enim vastajaid oli vanuses 13-14 aastat (33,5%). Teisel kohal olid alla 13-aastased 31,9%-ga ja kolmas koht 15-16-aastased.

Kooliõpilaste sotsiaalmeedia kasutus. Laste vanus.

Vastajatest 59,8% olid tüdrukud, 40,2% poisid.

 

Milliseid sotsiaalmeedia kontosid omad?

Vastajatest 1,5% ehk 25 last ütles, et nemad ei oma ühtegi kanalit. 2018. aastal oli see märksa suurem – 3,6%.

See eest suurim esindatus oli viisikul Facebook + TikTok + Snapchat + YouTube + Instagram. Sedasi vastas 716 last. 2 aastat varem oli nendeks kanaliteks aga Facebook + Snapchat + Instagram (985 vastust). Sellele järgnes Facebook + Snapchat + YouTube + Instagram 128 vastusega. Erinevaid kombinatsioone oli aga väga palju.

Eesti õpilaste sotsiaalmeedia kasutus. Kasutatavad kanalid

Silma jäi see, et lisaks loomulikult TikTok tõusule, oli märgata ka Twitteri ja Redditi tõusu. Huvitav oli ka see, et kui eelmine kord ütles 51 inimest, et omab YouTube’is kontot, siis sellel korral oli see suisa 1462. Kindlasti ei ole põhjus massilises tõusus, kuid põnev, et seekord tajuti konto olemasolu nii kõrgelt. Eelmine kord vast need, kes sisse logituna YouTubes ei ole, ei märkinud seda.  

 

Kui peaksid valima vaid ühe kanali

Soovisin teada, et kui õpilased saaksid alles jätta vaid ühe kanali, et mis see siis oleks. Nii nagu möödunud korral, oli ka seekord esikohal YouTube (36,1%, eelmine kord 43,7%). Kuid nagu näha siis veidi väiksemas mahus.

Kooliõpilaste sotsiaalmeedia kasutus. Peamine kanal.

Teisel kohal oli Instagram 21,8% (eelmine kord samuti Instagram 22,3%).

Eesti õpilaste sotsiaalmeedia kasutus. Peamine kanal 2.

 

 

Sotsiaalmeedia kasutuse sagedus

91,6% vastanutest ütles, et käib sotsiaalmeedias iga päev. 1-3 korda nädalas käib 4,9% lastest. Ülejäänud vastused olid väga väikse osakaaluga. Sarnane suur ülekaal oli ka möödunud korral.

 

Sotsiaalmeedia kasutamise aeg

Nagu juba alguses ütlesin, sel aastal oli populaarseim vastus 2-3 tundi. Eelmine kord oli esikoht 3 ja rohkem tundi ning 26,3%.

Nagu eelmine kord, oli ka sel korral teisel kohal vastus 1-2 tundi. Kolmas koht 3-4 tundi.

Kui kaua veedad sotsiaalmeedias ühes päevas

 

Sotsiaalmeedia kasutamine päevade lõikes

  1. aastal vastas 55,8% lastest, et neil ei ole vahet kas nädalavahetus või koolipäev, sama moodi on internetis nad ikka. Ka sel korral oli see esikohal, kuid veidi väiksema ülekaaluga – 48,7%.

Sotsiaalmeedia kasutamine kellaajaliselt

Nii sel (40,2%) kui eelmise korral oli populaarseim kellavahemik sotsiaalmeedias viibimiseks 15.01-19.00. Ehk siis endiselt aeg peale koolitunde. Teisel kohal oli vahemik 19.01-22.00 ja 36,7%.

Eesti õpilaste sotsiaalmeedia kasutus. Sotsiaalmeedias viibimise ajavahemik

 

Sotsiaalmeedia kasutamise peamised vahendid

86,4% vastanutest ütles, et peamine vahend, millega nad sotsiaalmeediat kasutavad, on telefon. Ka möödunud korral oli see peamine vahend 83,3%-ga. Teisel kohal on lauaarvuti ja 7,5%.

 

Instagrami, TikToki ja Facebooki kasutamise eesmärk

Soovisin teada ka tagamaid, miks üht või teist kanalit jälgitakse. Valida sai mitme vastusevariandi vahel. Neist valdavamaid vastuseid on näha alloleval pildil.

Eesti õpilaste sotsiaalmeedia kasutus. Mida tehakse.

 

Blogi pidamine ja teiste blogijate jälgimine

3,8% vastajatest ütles, et peab ka ise blogi, eelmisel korral oli see 6,4%. See eest teiste tegemisi jälgis 55,2% ehk 937 vastajat. 

Küsimusele, et keda sa jälgid, sai populaarsemate edetabel järgmine:

Suunamudijad, keda jälgid

 

Kas oled ostnud mõne toote või teenuse sotsiaalmeedias nähtud reklaami tõttu?

Selle aasta kaks uut küsimust seondusid reklaamiga. Esimesena uurisin, kas lapsed on ostnud midagi sotsiaalmeedias nähtud reklaamist tulenevalt. 33,5% vastasid, et on seda tõepoolest teinud.

Toode ostetud reklaami tõttu

 

Kas oled ostnud mõne toote või teenuse kuna mõni tuntud blogija või isik on seda reklaaminud?

Siin vastas 22,5% lastest, et tõepoolest nad on ostnud mõne toote või teenuse, kui mõni tuntud isik on seda reklaaminud.

 

 

 

Tänan kõiki uuringus osalejaid!

Brit Mesipuu, Milos OÜ, Milos reklaam, sisuloome, koolitused, turundus
Brit Mesipuu