Eesti täiskasvanute sotsiaalmeedia kasutamise uuring 2023

Olen juba mitmendat aastat järjest uurimas eestlaste sotsiaalmeedia kasutust. Neist viimati toimus möödunud sügisel ja keskendus kooliõpilastele.

Selle aasta novembris viisin läbi küsitluse, et teada saada, millised on täiskasvanud eestlaste sotsiaalmeedia harjumused. Uurisin nii sotsiaalmeedias viibimise aega kui ka keskkondi ja tegevusi, mida neile seal teha meeldib. Alljärgnevalt toongi kokkuvõtte saadud vastustest.

Üleskutse vastamiseks tegin nii sotsiaalmeedias, koolitustel ja e-maililistides. Siinkohal tänangi kõiki, kes aitasid sõnumit levitada. Tegemist ei ole piiratud ressursside tõttu representatiivse valimiga, seetõttu tuleb tulemustesse suhtuda mõningase kriitilisusega. Ise pean olulisemaks võrdlusmomente eelmiste aastatega.

Vastajate arv

Vastajate hulk oli sel korral 1778.

Vastajate vanus

Enim vastajaid oli vanuses 31-35aastat (23,2%), sellele järgnes vanusevahemik 26-30-aastased (19,5%). Kõige vanemaid, 61+ aastat, vastajaid oli 2,4%.

Vastajate sugu

Ülekaalukalt oli vastajate seas naisi – suisa 92,6% ehk 1647 vastajat. Meeste arv vastavalt 7,4% ja 131 vastust.

Milliseid sotsiaalmeedia kontosid omad?

Sellele küsimusele sai enim vastuseid Facebook. Facebooki kontot omasid 99,4% vastajatest, 2 aastat tagasi oli see 99,4% ning 4 aastat tagasi 98,9% vastajatest. Teisel kohal on Instagram 91,2% (aastal 2021 oli 87,6% ja 2019. a 84,3%). Kolmandal kohal on YouTube 72,4%-ga (aastal 2021 oli 71%). Kui 2021. aastal oli 4-6 koha järjestus: Snapchat, TikTok, Linkedin siis nüüd TikTok, LinekdIn ja Snapchat.

Milliseid sotsiaalmeedia kanaleid eestlased kasutavad
Milliseid sotsiaalmeediakontosid eestlased omavad

Huvitav on jälgida aga Snapchati kasutust. Mingi anomaalia pidi olema siis 2019. aastal, et see sellise languse on kaks korda saanud. Uue variandina oli Whatsapp kuna eelmine kord oli seda lahtiste vastustena palju. Ka Reddit samal põhjusel.

Vaatasin eraldi ka seda, et mis kanaleid mehed enam kasutavad. Kui nüüd võtta siis eraldi vaid mehed, oli nende topp Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, LinkedIn.

Samuti uuriti, et kas vastustest tuli välja erinevusi eri vanusegruppidel sotsiaalmeedia kanalite kasutamise osas. Tabel on aga üpris üheülbaline, küll aga on minu jaoks huvitav WhatsApi kasutuse populaarsus.

Mis vanuserühm milliseid sotsiaalmeediakanaleid kasutab

Kui saaksid kasutada vaid ühte sotsiaalmeediakanalit siis milline see oleks?

Sel aastal vastas 46,3% vastajatest, et kui saaksid omada vaid ühte kanalit, oleks see Facebook. 2 aastat varem oli see 55,6% ja 2019 58,4%. Sellele järgnes Instagram 37% (2021- 28,4%). Kolmas koht jäi YouTube’ile 7%-ga (2021 – 8,6%).

Mitmed märkisid ära ka BeReali kuid oli ka mõtteid, et alguses oli see tore aga vaimustus läks üle.

Eestlaste lemmik sotsiaalmeedia kanal aastal 2023
Eestlaste lemmikuim sotsiaalmeediakanal

Kui saaksid lisaks eelmisele valikule kasutada veel ühte sotsiaalmeediakanalit, milline see oleks? 

Siin oli populaarseimaks vastuseks Instagram 31,1% häältega (aastal 2021 oli 34,3%), teisel kohal oli Facebook 24,1% (2021. aastal samuti 24,1%) ja kolmandal YouTube 21,6% (2021 – 25,5%).

Eestlaste lemmik sotsiaalmeedia kanal aastal 2023_vol 2
Eestlaste populaarsuselt teine sotsiaalmeediakanal

Mitmel korral oli mainitud ka WhatsAppi kuid ka sellist põnevat kanalit nagu Fozeus.

Kui tihti käid sotsiaalmeedias?

Enamus vastajaid külastab sotsiaalmeediat igapäevaselt. Nii vastas koguni 99,1% vastajatest (aastal 2021 vastas sedasi 98,5%). Teisel kohal oli 1-3 korda nädalas. Sedasi vastas 11 inimest ehk 0,6%.

Kui tihti käib täiskasvanud eestlane sotsiaalmeedias
Kui tihti käib eestlane sotsiaalmeedias

Mitmed ütlesid, et sotsiaalmeediat sisu tarbimisena ei kasutata palju kuid just eelkõige suhtluseks sõprade ja tuttavatega.

Umbes kui kaua veedad päevas sotsiaalmeedias aega?

Kõige enam vastajatest veedab sotsiaalmeedias igapäevaselt aega 1-2 tundi. Sellise vastuse andsid 28% vastanutest. Järgnes 2-3 tundi 25,6%. Seega esimene ja teine kohta on vahetunud. Esikoht 2021. aastal ja 2019. aastal oli 2-3 tundi ja teine koht mõlemal aastal 1-2 tundi.

Kui kaua veedab täiskasvanud eestlane sotsiaalmeedias aega

Mitmed tõid välja, et tunnevad ise ka sotsiaalmeedia liigset tarbimist. Seega oli seatud näilised piirangud päevaseks tarbimiseks. Kui tihti sõltus ka see sellest, kas on igav või pole miskit muud teha. Sellisel juhul võis kasutus olla paarikümnest minutist mitmete tundideni.

Millal külastad sotsiaalmeediat enam, kas nädalavahetusel või tööpäeval?

Vastajatest 57% (2021 – 51%) ütlesid, et nad kasutavad sotsiaalmeediat võrdväärselt nii tööpäevadel kui nädalavahetusel.

Mis ajavahemikus viibid enim sotsiaalmeedias?

Kellaajaliselt on enim inimesi sotsiaalmeedias õhtul 19.01 ja 22.00 vahel. Sedasi vastas 51,7% vastanutest (2021 – 52,4%). Teisel kohal oli vahemik 15.01-19.00, mis oli ka 2021. aastal teine koht. Kolmandal kohal oli sel korral aga vahemik 12.01-15.00. 2021a oli laiem vahemik ehk 09.01-15.00 kolmandal kohal. Sel aastal pidasin oluliseks seda aega aga poolitada.

Mis kell kasutatakse sotsiaalmeediat
Mis ajavahemikus eestlane enim sotsiaalmeedias viibib

Tihtipeale nö. välismaa uuringutes öeldakse, et parim aeg inimesi sotsiaalmeedias tabada on nädala sees ja keset tööpäeva. Kuid juba teist uuringut järjest tuleb välja, et tegelikult on inimesed väga palju sotsiaalmeedias just õhtuti. Kuid siinkohal tuleb kindlasti ära märkida, et sa võistled televiisoriga. Ühes käes teleka pult teises käes telefon, just selline võiks vist tüüpiline õhtune sotsiaalmeedia kasutus välja näha.

Mis on peamine vahend, mida kasutad internetis käimiseks?

Suur osa vastajatest ehk 89,7% (2021 – 90,7%) käivad sotsiaalmeedias telefoni kaudu. Sellele järgneb 6,4%-ga sülearvuti. Lauaarvutit kasutab 3% ja tahvelarvutit kõigest 1% vastanutest.

Mis eesmärgil käid Facebookis?

Uurisin inimestelt, mis on need põhjused, miks nad Facebooki külastavad. Endiselt on esikohal peamiseks põhjuseks sõprade postituste vaatamist 69,7%-ga. Sellele järgnes 57,9%-ga info otsimine toimuvate ürituste kohta. See on ses mõttes üllatav, et varasemalt ei ole ürituste teema topp kolme tasemele jõudnud. Kolmandal kohal 52,4%-ga niisama vaba aja veetmine.

Miks täiskasvanud eestlane käib Facebookis
Mis eesmärgil eestlane sotsiaalmeediat kasutab?

Lisaks mainiti väga mitmel korral ära järelturu kaupade soetamist Marketplace’is. Vahva vastus oli ka see kui tunnistati, et pakutakse oma ülekoormatud ajule veel enam stimulatsiooni. Samuti otsiti gruppidest kasulikku infot ja nõuandeid, uuriti inimeste kohta taustainfot, ka üldiste trendide ja meelsuste järgimisteks (grupid ja kommentaariumid).

Mis eesmärgil käid Instagramis?

Sama küsimuse esitasin ka Instagrami kohta. Ka siin oli ülekaalus sõprade postituste vaatamine 78,8%-ga. Sellele järgnes enda piltide ja videote jagamine 59,8%-ga. Kolmas koht oli tuntud inimeste kontode jälgimine 59,7%-ga ja neljandal niisama vaba aja veetmine 55,6%-ga.

Miks täiskasvanud eestlane käib Instagramis

Mitmed vastajad kasutasid Instagrami selleks, et jälgida oma huvidega seonduvaid postitusi. Eesmärgiks saada inspiratsiooni enda arendamiseks ja lihtsalt silmaringi laiendamiseks. Märkimisväärselt rohkem oli sel aastal vastajaid, kes ütlesid, et vaatavad põhimõtteliselt vaid reelse.

Mis eesmärgil käid TikTokis?

Kõige suurem vastuste hulk oli siin see, et ei käida TikTokis. Nii vastas lausa 56% inimestest (2021 – 60,2%). Teisel kohal oli niisama vaba aja veetmine 34,5%. Kolmandana jälgiti tuntuid inimesi 19,4%.

Miks täiskasvanud eestlane käib TikTokis

Mitmed vastasid, et vaatavad erinevaid DIY ja kokanduskanaleid inspiratsiooni saamiseks. Ka sel aastal oli mitu vastajat, kes ütlesid, et konto on tehtud oma lapse tegevuste jälgimiseks.

Uuringud on leidnud, et aina enam inimesi kasutab TikTokki Google otsingu asemel. Nii vastas ka üks, et on hakanud TikToki kasutama Google asemel, et otsida vastuseid oma küsimustele, vaatan reviewsid, tutorialeid, retsepte jms

Mis eesmärgil käid Snapchatis?

Selle aasta uus küsimus oli eraldi tegevused Snapchatis. Kuigi ka siin vastasid enamus, et ei kasuta Snapchatti (68,2%) siis nö. tegevused olid sarnased teiste kanalitega. Seega teisel kohal sõprade postituste vaatamine (19,8%) ja kolmandal enda postituste tegemine (16%).

Miks täiskasvanud eestlane käib Snapchatis

Mitmed inimesed ütlesid, et jälgivad lapse tegemisi: “Kuna nooruki peamine suhtluskeskkond, siis “sunniviisiliselt” olin kohustatud tegema konto! Ehk siis ainus eesmärk suhelda oma lapse ja tema lähedaste sõpradega.” Samuti kasutati palju sealsete filtritega piltide töötlemiseks. Vastustest jäi mulje ka, et see on üks levinuimad keskkondi lapsega chattimiseks.

Kas jälgid mõnd blogijat/vlogijat või konkreetset inimest sotsiaalmeedias?

Vastanutest 84,9% jälgis mõnd blogijat või tuntud inimest. Olgu siinkohal ära mainitud see, et oma lehtedel jagasid uuringut edasi ka blogijad Mallukas, AMidaHenryTeeb, Marimell jt. Enne aga, kui nad seda tegid, vaatasin selle häälte hetkeseisu ning siis olid järjestus sama, kuid vastuste numbritele mõjus blogija enda lehel jagamine ilmselgelt. suurusjärgud jälgimise osas sarnased. Ehk siis neil kontodel küsitluse jagamine ei mõjutanud saadud tulemuste kohajärjestust. Küll aga võis olla siin mõju saadud häältele, seega pigem keskenduda nimedele, kui nende järel olevatele häältele.

Varasemad aastad on olnud topp 3: Mallukas, AMidaHenryteeb ja Marimell, sel korral aga oli uue tulijana BSH.

Populaarseimad eesti blogijad
Eestlaste lemmikuimad influencerid

Huvitav oli see, et sel korral oli kordades vähem lahtiste vastuste seas mainitud, et jälgitakse välismaiseid vaid. Vabadest vastustest domineerisid kindlasti investeerimisega seotud kontod, üks silmatorkavamaid kindlasti Raivo Hein. Kuid ka Rahakratt, Kristi Saare, Dividendiinvestor jt). Nagu alati, olid vastuste seas ka täiesti uusi tulijaid.Vaid mõned neist välja tooduna olid Vlad Matsnev, Perekond Kink, Sofia Murutar, Corridor Crew, Keyframe Academy, Edmund Burke’i Selts jt)

Kas oled ostnud mõne toote või teenuse kuna mõni blogija või tuntud isik on seda reklaaminud?

Oste olid selle mõjutusel teinud 55,2% (2021 – 53,8%). See-eest 44,8% ütlesid, et neid see ei mõjuta.

Kas oled ostnud mõne toote või teenuse sotsiaalmeedias nähtud reklaami tõttu?

Otsese reklaami mõju on aga veelgi suurem. Nii ütles 80,9%, et tõepoolest reklaami nägemine on neid ostma pannud toote või teenuse sotsiaalmeedias nähtud reklaami tõttu.

Kas sotsiaalmeedia reklaam toimib?
Kui suur mõju on sotsiaalmeedia reklaamil?

Vastuseks oli ka, et: “Mulle reklaamid meeldivad 🙂 Ise ei läheks konkreetset sooduspakkumist v toodet otsima, aga kui reklaamina ette viskab, siis klikin peale küll!”

Kas plaanid kasutada Facebooki ja Instagrami tasulist reklaamivaba versiooni?

Puhtalt teema päevakajalisusest lisasin sel korral küsimuse tasulise versiooni kasutamise kohta. Väga suur osa (96,3%) ei plaani tasulist versiooni soetada. Seda teevad aga 0,6% inimesi ja võib-olla proovivad ära 3,1%.

Lahtistest vastustest oli valdav see, et kui peaks tasulist kasutama, siis YouTube vaid. Ja üllatavalt paljud vastajad arvasid, et reklaamid on just suurepärased vahendid uute toodete ja teenuste avastamiseks ja sooduspakkumiste saamiseks.

 • Hetketingimustel pigem ei ostaks, aga kui tarbijate sinna poole suunamiseks reklaamimahtu suurendataks, siis ilmselt facebooki kontot enam ei kasutaks peale messengeri üldse ja instagrami osas peaksin kaaluma kas tasuda või kannatada reklaame.
 • Ma juba maksan Youtube eest sest mulle ei meeldi kui mu loengute/tasutamuusika vms vahele reklaam hüppab. GB-s pigem huvitav näha mis teised teevad.
 • Ma ei käi sellisel viisil nii palju sotsiaalmeedias ning seetõttu mind ei häiri ka erinevad reklaamid või sisuturunduse küpsised.
 • Kõigest on võimalik üle “skrollida” ja kui reklaamid ikka väga närvidele hakkavad käima, siis on võimalik sotsiaalmeedia kasutust endal piirata. 🙂
 • Ei kasuta seda kuna jään nii ilma headest pakkumistest, mis mind kõnetavad.
 • Absoluutselt ei plaani reklaamidest loobuda, mulle need meeldivad.
 • Siis hakkan lihtsalt vähem kasutama ja ainult tööalaseid asju tegema. Tasulist paketti ei osta.
 • Mu jälgitav sisu on enamjaolt reklaam ja ma tahaks rohkem näha seda sisu, mida olen ise jälgima hakanud. Minu jaoks on reklaamid kohati nagu lhv müjad kaubanduskeskuses.)
 • Mul on reklaamipimedus.
 • Youtube on ainuke koht, kus häirivad need reklaamid. Spotifys on premium pere jaoks tellitud – seal reklaame õnneks ei ole.
 • Professionaalseks harimiseks on mul vaja ikka näga reklaame, mida teised teevad, konkurendid teevad jms.
 • Mul pole reklaami vastu midagi, kui see on minu jaoks oluline ja teemaga haakuv.
 • Reklaamide kaudu saab vahel häid sooduspakkumisi või teada uutest toodetest, teenustest, üritustest. Kui ise ei jõua kõike otsida ja uurida, siis reklaam on selleks väga hea vahend.

Tänan veelkord kõiki, kes oma panuse andsid! Kui soovid kasutada postituses olevaid pilte, palun viita ja lingi tagasi siia lehele!

Sind võib ehk ka huvitada, kuidas kasutavad Eesti ettevõtted sotsiaalmeediat. Siit saad teada!

Brit Mesipuu Milos reklaam
Brit Mesipuu Milos reklaam

Tegevjuht, sisulooja, koolitaja

MILOS OÜ
tel.+372 521 5511
brit@milos.ee
https://www.facebook.com/milosreklaam
https://ee.linkedin.com/in/britmesipuu