Eesti ettevõtete sotsiaalmeediakasutuse uuring 2018

Märtsikuu teisel poolel viisin läbi uuringu eesmärgiga saada parem pilt sellest, kas ja kuidas Eesti ettevõtted kasutavad sotsiaalmeediat.

Küsitlusest teavitamine

Küsitlusest teavitasin läbi Milos.ee kodulehe ja Facebooki lehe, mitmetes erinevates Facebooki gruppides (mitte ainult turunduse, vaid ka erinevad ettevõtlusega seotud grupid, erinevad Äripäeva alla kuuluvad Facebooki teema- ja veebilehed (Best Marketing, Kaubandus.ee jne), Best Marketingi ja Milos reklaami uudiskiri, mitmete koolitusfirmade ja heade koostööpartnerite e-maililistid ning veebilehed jne.

Siinkohal suur tänu kõigile, kes aitasid sõnumit levitada!

Vastajate arv

Küsitlusele vastajaid oli 448.

Mis on teie ettevõtte peamine tegevusala?

Enim vastajaid oli jaekaubandusest – 33,5%. Sellele järgnesid reklaam ja turundus 12,9% ja hulgikaubandus 10%.

Suurem esindus oli ka hariduse, kinnisvara ja finantsi, põllumajanduse, ehituse ning majutuse ja toitluse sektoris. Kuid vastajaid leidus ka muuseumidest, spordiringkondadest, avalikust sektorist ja mitmelt poolt mujalt.

Kas teil on eraldi turundusega tegelev(ad) töötaja(d)?

Üle poolte (54,2%) vastajatest ütles, et nende ettevõttes puudub spetsiaalselt turundusega tegelev töötaja. 45,3%-l oli selline ametikoht aga olemas.

Vastajate seas leidus mitmeid inimesi, kes õppisid turundusega seotud erialadel ja samal ajal ka töötasid selles valdkonnas. Mitmes ettevõttes nenditi aga, et sotsiaalmeediaga seotud tööülesanded on ära jaotatud erinevate töötajate peale või siis teeb iga üks vastavalt sellele, kuidas aega on.

Kui kaua on teie ettevõte kasutanud sotsiaalmeediat?

Vastanute seas oli enim ettevõtteid, kes olid sotsiaalmeediat kasutanud 2-5 aastat (40,7%). Sellele järgnes 23,1%-ga 5-10 aastat sotsiaalmeedias kohal olnud ettevõtted ning 16,8%-ga 1-2 aastat sotsmeediat kasutanud ettevõtted. Samas 7% vastanutest ei kasutanud sotsiaalmeediat üldse. Kuid vastanute seas oli ka neid, kes olid sotsiaalmeedias kohal olnud juba rohkem kui 10 aastat.

Sotsiaalmeedia kasutamise aeg
Sotsiaalmeedia kasutamise aeg

Milliseid sotsiaalmeediakanaleid teie ettevõte aktiivselt kasutab?

91,9% küsitlusele vastanud ettevõtetest kasutavad aktiivselt Facebooki. 52,4% Instagrami, 23,7% YouTube kanalit ning 19,5% LinkedIn-i. Aktiivne Twitteri konto on 8,4% vastanutest, VKontakte 3%-l ja Snapchat vaid 0,9% vastajatest.

Kuid leidus ka neid, kes omasid aktiivseid kontosid Vimeos, Odnoklassnikis, Pinterestis (2 vastust) ja Mediumis.

Küsitlusele vastanud ettevõtetest 85% pidasid oma peamiseks sotsiaalmeedia kanaliks Facebooki. Instagram oli enim kasutatavaks platvormiks 3,9%-l ja sellele järgnes kohe LinekdIn 3,6%-ga. 2 vastajat pidasid põhikanaliks VKontaktet ja sama arv vastajaid Twitterit.

Milliseid sotsiaalmeedia kanaleid kasutada ettevõttes
Milliseid sotsiaalmeedia kanaleid kasutada ettevõttes

Mis te arvate, milline on teie peamiselt kasutatav sotsiaalmeediakanal järgmisel (2019) aastal?

61,7% vastavajatest arvas, et selleks platvormiks on Facebook. 20,1% arvates on nad enim kohal Instagramis. Linkedini ja YouTube’i vastavad näitajad olid  5,7% ja 3,9%.

Sotsiaalmeediat ei plaani järgmisel aastal üldse mitte kasutada 2,7% vastajatest.

Kuid hellitati ka lootust, et Facebooki ajajärk hakkab selle aastaga läbi saama ning loodetavasti on mingi uus ja seni kasutusel olnutest veelgi huvitavam sotsiaalmeediakanal turule tulnud.

Eesti ettevõtete sotsiaalmeediakasutus aastal 2018 ja selle ennustus aastaks 2019
Eesti ettevõtete sotsiaalmeediakasutus

Mis eesmärgil kasutate sotsiaalmeediat?

Peamine eesmärk sotsiaalmeedias kohalolekuks on toodete ja teenuste reklaam (82,3%). Sellel järgneb 78,1%-ga brändi tuntuse kasvatamine. Sooduspakkumiste ja kampaaniate esitlemiseks kasutavad sotsiaalmeediat 46,4% vastanutest. 41% hoiavad sotsiaalmeedia abil silma peal ka oma konkurentidel ja nende tegemistel.

Samuti kogutakse nende kanalite kaudu klientidelt tagasisidet ja suheldakse B2B sektoris. Mainimist leidsid ka töökuulutuste jagamine, klienditeenindus, töövälise aja tegevuste kajastamine jms.

Mis on sotsiaalmeedia kasutamise eesmärk
Mis on sotsiaalmeedia kasutamise eesmärk

Kas teete sotsiaalmeedias tasulist reklaami? Mis on keskmine summa aastas, mida kasutate sotsiaalmeedia reklaamideks?

Ligi 70% vastanutest on kasutanud tasulist reklaami ja 30,6%-l on selle summa suuruseks aastas kuni 100EUR. Sellele järgneb 26,9%-ga summa 100-500EUR ja pea võrdselt (11,6% ja 11%)  vahemikud 1000-5000EUR ja 500-1000EUR.

Sotsiaalmeedias reklaamile kuluv summa
Sotsiaalmeedias reklaamile kuluv summa

Mis te arvate, kuidas muutub järgmisel aastal teie ettevõttel sotsiaalmeediasse kuluva reklaami eelarve?

Enam kui pooled (54,5%) vastanutest arvavad, et järgmisel aastal kulutused sotsiaalmeedia reklaamile tõusevad, 32,2% arvates jääb see samaks. Üldse ei plaani järgmisel aastal sotsiaalmeedia reklaami peale panustada 4.8% vastajatest.

Kuid oli ka äraootavaid seisukohti. Ning hea oli lugeda, et mõnel ettevõttel läheb praegu nii hästi, et kui lisanduvaid töökäsi ei tule siis reklaamirahasid suurendada ei ole mõtet, sest tööd ei jõuta ära teha. Leidus ka neid ettevõtteid, kes on koostööpartnerite otsingul, et siis üheskoos reklaami teha ja kulutusi jagada.

Keskmine sotsiaalmeedia reklaamikulutus aastas sotsiaalmeedias 2019 aastal
Keskmine sotsiaalmeedia reklaamikulutus aastas sotsiaalmeedias 2019 aastal

Kuidas hindate sotsiaalmeedia tasulise reklaami tulusust?

47,9% vastanutest hindavad sotsiaalmeedia tasulise reklaami tulusust heaks, kuid 30,5% ei oska selle tasuvusele hinnangut üldse anda. Väga hea reklaamikanalina nägid sotsiaalmeediat 11,6% vastanutest, samas 8,4% sõnul on tegemist halva sõnumi reklaamiinvesteeringuga. Väga halva reklaamikanaliga on tegemist 1,6% sõnul.

Sotsiaalmeedia reklaami tasuvus
Sotsiaalmeedia reklaami tasuvus

Kas sotsiaalmeedia on teie reklaamiplaanis peamine või toetav reklaamkanal?

Sellele küsimusele vastas jaatavalt 31,3% ettevõtjatest, „täiendav“ 47,2% , 12,2% vastajatest teevadki reklaami ainult sotsiaalmeedias.

Sotsiaalmeedia reklaamikanalina
Sotsiaalmeedia reklaamikanalina

Milliseid teisi tüüpi (v.a. sotsiaalmeedia) meediat kasutate reklaamiks?

Muudest kanalitest eristusid selgelt kolm kanalit – populaarseim neist e-maili turundus (55,5%), sellele järgnesid internetireklaamid (bännerid, AdWords jms) 48,6%-ga ja ajalehed/ajakirjad 47,6%-ga.

Seejärel tulid otsepostitused (24,3%), välimeedia (21,1%), raadio (19,9%) ja televiisor (15,5%). Mõnel juhul märgiti reklaamikanalina ka üritusi, messe, kino, blogi, SMS püsiklientidele jms.

Erinevad reklaamikanalid. Kus teha reklaami?
Erinevad reklaamikanalid. Kus teha reklaami?

Kas soovite midagi lisada?

Viimasena esitasin lahtiste vastustega küsimuse. Ka siin oli vastuseid mitmeid. Siinkohal toon mõned neist ka välja:

  • „Leian, et sotsiaalmeedia on mugav ja viljakas variant eratarbijani jõuda või otsesuhtluseks.“
  • „Tundub, et turunduses on levimas teenuseid ja meetodeid mille aja- ja rahakulu ei õigusta tulemit. Kuna turundusteenus ja kanalid on kellegi äri siis paratamatult on selles vallas ka palju vahtu ja valet, mittetoimivaid lahendusi jne. See tekitab segadust.“
  • „Meie sihtgrupi kliendid kasutavad aktiivselt sots. meediat, siis tunneme, et ei oska väga hästi nende jõuda. Oleme küll ise lugenud ja uurinud seda temaatikat, aga tundub, et oma tarkusest siiski tervet ratast ei leiuta. Oleme peaaegu terve aaste piilunud sarnaseid koolitusi, kuid väikese/alustava ettevõttena oleme pidanud 300.- koolitust endale kalliks.“
  • „Raadios ja teles ei kasuta tasulist reklaami vaid kajastusi meie ettevõtte ja teenuste kohta. Püüame alati saada erinevatesse saadetesse oma nišiga ja seni on see hästi õnnestunud. Maahommik, Meie inimesed, Eesti Lood, TV3 uudised, Reporter on meid aktiivselt kajastanud ja neid uudisklippe oleme saanud sotsiaalmeedias omakorda jagada. Lisaks Delfi-Õhtuleht-Postimees ja Eesti blogijad. Oleme kutsunud omale tuntud blogijaid külla ja saanud nende poolt ülipositiivset tagasisidet ja nende “blogi eetriaega”. Lisaks ristturundus – blogime ise teistest ettevõtjatest piirkonnas, kes kajastavad ka meie tegemisi ja üritusi, sh sotsiaalmeedias.“
  • „Täna ei ole Facebookile head alternatiivi, mis kataks ära ettevõtete ja inimeste vajaduse. Küll on olemas alternatiivid Instagrami, LinkedIni, Snapchati, Youtube näol, kuid nende võimalused on samuti mõnevõrra väiksemad.“
  • „Sotsiaalmeedia elab hetkel läbi suuri muutusi ja seepärast on praegu raske progrnoosida tuleva(te) aasta(te) tegevusi ja fookusi.“
  • „Reklaam poodides POSM, väljapanekud jms on tegelikult üks tähtsamaid kanaleid hulgifirmade seas kui nad toodetele promo teevad.“

2018 aasta sotsiaalmeedia kasutamise küsitluse kokkuvõte
2018 aasta sotsiaalmeedia kasutamise küsitluse kokkuvõte

Kokkuvõtteks

Tänan kõiki uuringus osalejaid. Kindlasti soovin sarnast küsitlust läbi viia uuel aastal, et vaadata, kas ja kuidas on ennustused uueks aastaks paika pidanud ja mis mõtted on seoses eelolevaga.