Eestlaste interneti ja sotsiaalmeedia kasutus aastal 2021

Suur uuring – eestlaste interneti ja sotsiaalmeedia kasutus aastal 2021

Iga aastaga kasvab interneti osatähtsus inimeste igapäevaelus. Eriti veel nüüd, selle suure pandeemia ajal on internet saanud lisaks meelelahutuse vahendiks olemisest ka veelgi suurema rolliga töökeskkonnaks. Netikasutuse aeg ja sagedus on pidevas tõusujoones. Digimaailmast on saanud meie elu lahutamatu osa ja raske uskuda, et ligi 10 aastat tagasi olid need tehnoloogiad vaevu olemas.

Värske rahvusvahelise digiuuringu kohaselt (We Are Social ja Hootsuite) on maailmas 4,66 miljardit internetti kasutavat inimest, see on ligi 60% kogu populatsioonist.

Seejuures sotsiaalmeediat kasutavate inimeste hulk on 4,2 miljardit.

Internetikasutus maailmas 2021
Internetikasutus maailmas 2021

Kui palju eestlasi on internetis ja kui sagedasti nad seal käivad?

Eesti vastav näitaja on 1,21 miljonit internetikasutajat, mis teeb 91% elanikkonnast ja aastase juurdekasvu 1,1%. Eestlastest sotsiaalmeedia kasutajate hulk on 986 000 inimest, mis on ligi kolmveerand kogu rahvastikust. Selle aastane juurdekasv on olnud lausa 6,6%.

Internetikasutus Eestis 2021
Internetikasutus Eestis 2021

Internetikasutajatest 88% külastavat internetti igapäevaselt, 10% vähemalt kord nädalas, 2% vähemalt kord kuus. Isegi veel kõrgema sagedusega külastuse tulemusi andis minu enda poolt korraldatud uuring.

Milliseid lehti eestlane külastab?

Kõige külastatavam lehekülg on Google.com. Teisel kohal on Youtube. Nagu teada siis Google on otsimootoritest maailma juhtivaim ja teisel kohal on kohe YouTube. See põhjendab kindlasti ära ka nende kahe lehe konkurentsitult parimat positsiooni. Kolmas koht kuulub Delfile.

Eestlaste külastatavaimad lehed
Eestlaste külastatavaimad lehed

Otsitavamad märksõnad on eestlastele Delfi, Translate, Postimees, Google ja Facebook.

Eestlaste sotsiaalmeedia kasutus aastal 2021

Eestis on aktiivseid sotsiaalmeedia kasutajaid 986 000 ehk ligi 75% kogu populatsioonist. Aastane juurdekasv on siin 6,6%. Neist ligi 95% teevad seda just läbi mobiili.

Eestlaste sotsiaalmeedia kasutus 2021
Eestlaste sotsiaalmeedia kasutus 2021

Eestlaste YouTube kasutus

Välja on toodud ka YouTube, mis oma kasutajate poolest võiks ületada isegi Facebooki. Siin liigub hinnanguliselt 986 000 eestlast. Otsitavaimad sõnad on music, minecraft, roblox, fortnite ja nublu.

Eestlaste Facebooki kasutus

Sotsiaalmeedialehtedest külastatavaim on Facebook. Uuringu järgi on eestlaste kontosid Facebookis 700 000. Ka Facebooki külastamise peamine vahend on ligi 95%-ga mobiiltelefon. Kuid ainult mobiili kasutab ca 34% külastajatest. Suur osa (60,1%) teevad seda nii telefoni kui arvuti kaudu.

Keskmiselt läigib eestlane ühes kuus 14 postitust (muide naise 21 postitust, mehed 8). Ka kommenteerimisel on naised aktiivsemad, kommenteerides keskmiselt 5 postitust kuus, mehed 2.

Turunduslikust seisukohast on hea teada, et naised on ka aktiivsemad reklaamidele klikkijad. Naised klikivad kuus keskmiselt 24-le reklaamile, mehed 13-le.

Eestlaste Messengeri kasutus

Hinnanguliselt on eestlastel Messengeri kontosid 590 000.

Eestlaste Instagrami kasutus

Potentsiaalseks suuruseks arvatakse olevat 440 000 kontot. Siin on kasutajaid tunduvalt rohkem naiste seas – 61,4% võrreldes meeste 38,6%-ga.

Eestlaste LinekdIni kasutus

Eestlaste kontosid Linkedinis on 250 000.

Eestlaste Twitteri kasutus

Eestlaste kontosid Twitterist leiab 78 800. Siin on selges ülekaalus mehed 76,6%-ga, samal ajal naiste kontosid on 23,4%.

Eestlased sotsiaalmeedias

Sotsiaalmeedia kasutajatest enim on naisi ja mehi vanuses 25-34 aastat (mõlemad 12,6%). Sellele järgnevad naised vanuses 35-44 (11%) ja naised vanuses 18-24% (10,1%).

Eestlaste internetiostud

98% eestlastest omavad pangakontot. Ligi 30%-l on krediitkaart. Peaaegu 75% eestlastest teevad ka netioste või maksab arveid netis.

Eestlased ja mobiil

Mobiili op.süsteemid
Mobiili op.süsteemid

Nagu näha, siis suurim osakaal on Androidi telefonidel.

 

 

Brit Mesipuu, Milos OÜ, Milos reklaam, sisuloome, koolitused, turundus
Brit Mesipuu

Tegevjuht, sisulooja, koolitaja

MILOS OÜ
tel.+372 521 5511
brit@milos.ee
https://www.facebook.com/milosreklaam
https://ee.linkedin.com/in/britmesipuu